Een man in helder witte kleren

Umar ibn al-Khattab levert over:

Op een dag zaten we neer naast de Boodschapper van Allah ﷺ. Er verscheen een man in helder witte kleren, met intens zwarte haren en hij droeg geen zichtbaar spoor van het reizen. Niemand onder ons kende hem. Hij kwam recht tegenover de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen de zijne en terwijl hij zijn handen op zijn dijen plaatste, zei hij hem: “O Muhammad, vertel mij meer over de Islam.” De Boodschapper van Allah antwoordde hem: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen godheid is behalve Allah en dat Muhammad de Boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, dat je de zakat betaalt, dat je de maand Ramadan vast en dat je de bedevaart naar het heilige Huis verricht als je daartoe in staat bent.” – “Je spreekt de waarheid”, zei de man.

We waren verbaasd hem te zien, terwijl hij de Profeet ﷺ ondervroeg en zijn antwoord bevestigde. De man hernam: “Vertel mij meer over het geloof (al-iman).” De Profeet antwoordde: “Het geloof houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn Boeken, in Zijn boodschappers, in de Laatste Dag en in de voorbestemming, goed of slecht.”
“Je spreekt de waarheid”, zei de man opnieuw. Toen vroeg hij: “Vertel mij meer over de uitmuntendheid (al-ihsan).” De Profeet ﷺ antwoordde: “ Dat houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, want misschien zie jij Hem niet, maar Hij ziet jou wel.”

De man zei: “Vertel mij over het Uur.” De Profeet antwoordde: “De ondervraagde weet er niet meer over dat degene die ondervraagt”. Toen vroeg de man: “Wat zijn de tekenen van het Uur? – “Dat de slavin haar meesteres ter wereld zal brengen en dat de behoeftige herders, op blote voeten en slecht gekleed, met elkaar wedijveren in het optrekken van hoge gebouwen”, antwoordde de Profeet ﷺ.

Daarop vertrok de man. Ikzelf bleef een moment. Toen vroeg de Profeet ﷺ mij: “O ‘Umar, weet je wie deze vragen stelde?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Profeet weten het beter!” – “Het is de aartsengel Jibril, die gekomen is om jullie je geloof te onderwijzen”, antwoordde de Profeet ﷺ.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • De Islam is niet enkel een geloof, maar ook een praktijk. De mens moet waakzaam zijn en zich herinneren dat Allah hem ziet, waar hij ook is en wat hij ook doet. Er bestaat een nauwe band tussen de Islam en het geloof (iman): Islam zonder geloof wordt verworpen, net zoals het geloof zonder Islam niet geldig kan zijn.
  • De dialoog tussen de engel Jibril en de Profeet ﷺ onder de vorm van vraag en antwoord is werkelijk een vorm van onderwijs en opvoeding.
  • Allah heeft niet aangetoond wanneer het Uur komt om het einde der tijden aan te kondigen, maar Hij heeft er wel de tekenen van gegeven, zoals deze die vermeld werden. Er zijn nog andere tekenen die we in andere overleveringen van de Profeet ﷺ terugvinden, zoals de verschijning van ‘Isa, de Antichrist en de zon die opkomt in het westen. Deze hadith voorspelt ook dat er verantwoordelijkheid zal gegeven worden aan onbekwame mensen en dat de familierelaties niet onderhouden zullen worden.
  • De moslim moet zijn godsdienst beschermen. Hij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover Allah, hij verricht vrome daden dankzij zijn diepgeworteld geloof dat hem stimuleert, wetende dat zijn Heer hem voortdurend waarneemt.
  • Al-ihsan is een graad van vervolmaking van waakzaamheid.

Comments are closed.