Een maaltijd niet afkeuren

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden hem zijn) levert over

De Profeet ﷺ heeft nooit een maaltijd afgekeurd: als hij het lekker vond, at hij ervan, zo niet liet hij het staan [zonder iets te zeggen].

(Al Boekhari en Moeslim)

_______

Commentaar

  • Het is niet gepast om eten af te keuren, om zo de gunsten van Allah niet te minachten.
  • De Profeet ﷺ had een nobel karakter, hij heeft nooit een maaltijd afgekeurd.

Comments are closed.