Een list van de duivel

Ibn Al-Jawzi heeft gezegd:

Er werd ons verteld dat een man Abu Hanifa ging opzoeken en bij hem klaagde dat hij zich niet meer herinnerde waar hij een bepaalde som geld begraven had. Abu Hanifa zei hem: “Deze kwestie behoort niet tot de rechtspraak opdat ik je een fatwa kan geven, maar ik zal je een tip geven. Probeer deze nacht tot de dageraad te bidden en je zult je, met de wil van Allah, herinneren waar je je geld hebt geplaatst.”

De man deed dit. Hij had nog geen vierde deel van de nacht in gebed doorgebracht of hij herinnerde zich de plaats waar hij zijn geld begraven had. Hij liep naar Abu Hanifa om hem hierover in te lichten. Abu Hanifa zei hem: “Ik wist dat de shaytaan jou niet zou laten bidden. Hij heeft jou herinnerd aan de plaats waar het geld zich bevindt, opdat je jouw vrome waken in gebed zou onderbreken om naar de plaats te gaan. Je had de rest van de nacht moeten blijven bidden, om je dankbaarheid tegenover Allah te tonen” .

Sheikh Mahmûd Al-Misrî–

Comments are closed.