Een leger zal de Ka’ba aanvallen

De moeder der gelovigen ‘A’isha heeft gezegd:

De boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: Een leger zal de Ka’ba aanvallen. Als het leger in een verlaten streek zal aankomen, zal de aarde het opslokken, van de eerste tot de laatste man. ‘A’isha zei toen : O Profeet van Allah! Hoe kan dit leger opgeslokt worden, terwijl er zich onder die mensen handelaars bevinden en anderen die niet tot hoe leger behoren?
Hij ﷺ zei: Ze zullen opgeslokt worden van de eerste tot de laatste en vervolgens zullen ze terug tot leven gewekt worden en beoordeeld worden volgens hun intenties.

(Al-Bukhari en Muslim, tekst van Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • De mens zal beoordeeld worden volgens zijn goede en slechte intentie.
  • We worden gewaarschuwd voor het gezelschap van onrechtvaardige en verdorven mensen en we worden aangespoord om het gezelschap van goede en rechtvaardige mensen op te zoeken.
  • De Profeet ﷺ informeert ons over de wereld van het onzichtbare (al-ghayb).We moeten ook geloven dat die informatie in werkelijkheid zal plaatsvinden, zoals hij zegt, want de Profeet doet geen ijdele uitspraken

Comments are closed.