Eed zweren

Volgens Abu Tarif ‘Adi ibn Hatim at-Ta’i heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Als iemand een eed zweert en vervolgens vindt dat hij beter iets anders doet, in overeenstemming met de vrees voor Allah, dan moet hij dat laatste doen.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • We zijn verplicht om Allah te vrezen. Iemand die het voornemen nam om een zonde te plegen, mag dit niet doen, zelfs als hij gezworen heeft. Het is beter om de eed te verbreken en om een boetedoening te doen voor deze eed.

Comments are closed.