Drie mannen vast in een grot

Volgens ‘Abdullah ibn ‘Umar heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Drie mannen die behoorden tot één van de gemeenschappen die jullie voorafgingen, gingen op weg tot de nacht viel. Toen zochten ze hun toevlucht in een grot. Een rotsblok viel van de berg en blokkeerde de ingang van de grot. Ze zeiden tegen elkaar: 
“We zullen enkel verlost geraken van deze rots als we Allah aanroepen door onze goede daden te vermelden”

Één van hen zei: “Heer! Ik had twee oude ouders en ik gaf nooit iemand anders melk te drinken vóór hun, zelfs niemand van mijn familie of één van mijn slaven. Op een dag heb ik mijn dieren op een verre plaats laten grazen en toen ik terug thuis kwam, waren mijn ouders al in slaap gevallen. Ik had hun deel van de melk gemolken, maar ze waren al aan het slapen. Ik verafschuwde het echter dat ik hen zou moeten wakker maken, of dat ik de melk aan mijn familie of mijn dienaren zou geven. Dus heb ik geduld geoefend, met de kom melk in de hand. Zo wachtte ik tot de dageraad voor ze wakker werden, terwijl mijn kinderen aan mijn voeten schreeuwden van de honger. Uiteindelijk werden ze wakker en dronken ze hun deel. Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopend op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!”
De rots verplaatste zicht een beetje, maar niet genoeg opdat ze uit de grot konden komen.

De tweede zei: “Heer! Ik had een nicht die mij dierbaarder was dan wat dan ook ter wereld. Ik deed haar oneerbare voorstellen, maar ze weigerde zich aan mij te geven. Een jaar van grote hongersnood dwong haar om mij te komen opzoeken. Ik stelde haar honderdtwintig dinar voor, op voorwaarde dat ze akkoord ging om zich af te zonderen met mij. Ze ging akkoord. Maar op het moment dat ik haar kon dwingen zei ze me: 
Vrees Allah en scheur het maagdenvlies enkel op een wettige manier (binnen het huwelijk)! 
Ik wendde me van haar af, hoewel ze voor mij de meest dierbare persoon was en ik liet het geld dat ik haar gegeven had bij haar achter.
Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopend op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!”
De rots verplaatste zicht een beetje, maar niet genoeg opdat ze uit de grot konden komen.

De derde zei: “Heer! Ik had mensen in dienst aan wie ik hun loon betaald had, behalve aan één van hen die vertrok en achterliet waar hij recht op had. Ik liet zijn bezittingen geld opbrengen en zo werd dit een groot fortuin. Na een zekere tijd kwam hij naar me toe en zei me: O, dienaar van Allah! Geef me mijn loon.
Ik zei hem: Alles wat je hier voor je ziet, de kamelen, de runderen, de schapen en de slaven, dat is jouw loon.
Toen zei hij: Dienaar van Allah! Spot je met mij?
Ik antwoordde hem: Ik spot niet met jou.
Hij nam toen zijn bezittingen, liet ze bij hem thuis brengen en liet er niets van achter.
Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopend op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!
De rots verplaatste zich en ze konden uiteindelijk de grot vrij verlaten.

(Al-Bukhari en Muslim)

Commentaar:

• Het is aanbevolen om de Heer op momenten van verdriet en in alle omstandigheden aan te roepen en om bij Allah te bemiddelen met onze goede daden.
• Er wordt gewezen op de gunsten van de goedheid tegenover de ouders en het feit je ouders te verkiezen boven iedereen, na Allah en Zijn Profeet ﷺ.
• We worden aangespoord om kuis te zijn, enkel op zoek naar de tevredenheid van Allah. Het is verdienstelijk om de beloften na te komen en de toevertrouwde zaken terug te geven
• Wie zijn Heer met nederigheid en oprechtheid aanroept, wordt verhoord.
• De invloed van de goede daden van de dienaar van Allah is duidelijk als hij geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie, want Allah laat iemand die een goede daad verricht niet in de steek.

Comments are closed.