Door 5 zaken gekweld worden

‘Abdallah ibn ‘Oemar zei:

De profeet ﷺ kwam naar ons toe en zei: “O Moehadjiroen (emigranten van Mekka naar Medina), jullie kunnen door vijf zaken gekweld worden; Allah verhoede dat jullie zullen leven en ze zien. Als ontucht wijdverbreid raakt, moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurt zonder dat nieuwe ziekten de mensen zullen treffen waaraan hun voorouders nooit geleden hebben. Als de mensen beginnen met het bedriegen in het wegen van de goederen, dan moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurt zonder dat droogte en hongersnood de mensen treft en hun heersers hen onderdrukken. Als de mensen hun zakat inhouden, dan moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurt zonder dat de regen stopt te vallen; en als het niet om het lot van de dieren was, dan zou het nooit meer regenen. Als de mensen hun verbond met Allah en Zijn boodschapper verbreken, dan moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurd is zonder dat Allah hen een vijand stuurt en wat van hun bezittingen door middel van geweld terugneemt. Als de leiders niet volgens het Boek van Allah regeren, dan moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurt is zonder dat Allah hen in groepen verdeelt en hen tegen elkaar laat vechten.”

(Ibn Madjah)

Comments are closed.