Dhikr (Allah prijzen/gedenken) en de beloningen

We bepalen zelf hoeveel hasanaat wij op een dag willen verdienen.
Vergis je niet, één hasanah is zelfs niet te vergelijken met één miljard euro. Wij zullen elke hasanah hard nodig hebben, die onze weegschaal aan de rechterkant vult. Het is heel simpel en we worden er in shaa Allah zwaar voor beloond: dhikr (Allah gedenken) is een prachtige vorm van aanbidding en het is alsof je sadaqa geeft!

Hieronder zie je de woorden die je kunt zeggen met zijn betekenis en beloning!
Moge Allah ons allen vaak aan Hem laten gedenken en smeken dat hij een plaats in Jannat-al Firdaus voor ons gereed heeft gemaakt.

SubhaanAllah –      (Glorieus is Allah)     –                  100 keer
Beloning: 1000 hasanaat erbij of 1000 zonden worden weggewist.

SubhaanAllah wa bihamdih (Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Hem toe) –

100 keer.
Beloning: zonden worden vergeven, ook al zijn deze zo veel als het schuim van de zee.

SubhaanAllahi l-‘adhziem wa bihamdih (Glorieus is Allah de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe) – 100 keer in ochtend en 100 keer in avond.
Beloning: niemand zal op de Dag der Opstanding met betere werken komen dan de uitspreker hiervan, behalve wanneer iemand hetzelfde deed of zelfs meer.

SubhaanAllahi l-‘adhziem wa bihamdih (Glorieus is Allah de Almachtige en alle lofprijzingen komen Hem toe) – Per keer
Beloning: een boom wordt in het Paradijs geplant.

SubhaanAllah wa bihamdih wa subhaanAllahi l-‘adhziem (Glorieus is Allah en Alle lof zij Hem en Glorieus is Allah de Almachtige) – Per keer
Beloning: Deze twee uitspraken zijn licht voor de tong, maar wegen zwaar op de weegschaal (op de Dag des Oordeels) en zijn het meest geliefd bij de Barmhartige.

Al-hamdoelillah (Alle lofprijzingen komen Allah toe) – Per keer.
Beloning: het vult de schaal.

SubhaanAllah Wa l-hamdoelillah (Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Allah toe) – Per keer
Beloning: vult wat er tussen de hemelen en de aarde is.

SubhaanAllah, wa l-hamdoelillah, wa laa ilaaha illallah, wa Allahoe akbar (Glorieus is Allah en alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen God dan Allah en Allah is de Grootste) – Per keer
Beloning: de vier meest geliefde woorden bij Allah en ook bij de Profeet (sws). Geliefder dan alles waar de zon over schijnt. En er weegt niets zwaarder in de weegschaal dan deze woorden.

SubhaanAllah, wa-l hamdoelillah, wa Allahoe akbar , laa ilaaha illallah, wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahoe-l hamd, wa hoewa ‘ala koelli shay-in qadier (Glorieus is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, Allah is de Grootste, er is geen God dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en alle lof komt Hem toe en Hij is over alle zaken Almachtig)
– Na ieder gebed 33 keer de eerste drie zinnen en daarna eenmalig de laatste zin vanaf ‘laa ilaaha illallah’.
Beloning: De zonden van degenen die deze woorden na ieder gebed uitspreekt, zullen vergeven worden, ook al zijn deze zo veel als het schuim in de zee.

SubhaanAllah, wa-l hamdoelillah, wa Allahoe akbar, wa laa ilaaha illa Allah – 100 keer.
Beloning: honderd keren SubhaanAllah (tasbih) is alsof de uitspreker ervan honderd slaven bevrijd heeft.

Honderd keren Al-hamdoelillah (tahmid) is alsof er honderd paarden in liefdadigheid worden weggegeven.
Honderd keren Allahoe akbar (takbir) is gelijk aan honderd offers.
En honderd keer laa ilaaha illallah (tahleel) vult hetgeen tussen hemel en aarde op.

Al-hamdoelillah en laa ilaaha illallah – Per keer.
Beloning: de beste smeekbede en de beste gedenking.

Laa hawla wa laa quwwata illaa billah (Er is geen macht noch kracht behalve van Allah) – Per keer.
Beloning: Een schat in het Paradijs.

Laa ilaaha illallahoe wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahoe-l hamd wa hoewa ‘ala kulli shay-in qadier – 10 keer.
Beloning: beloning is gelijk aan de beloning van degene die vier slaven van de nakomelingen van Profeet Ismail (as) bevrijd heeft.

Laa ilaaha illallahoe wahdahoe laa sharieka lah, lahoe-l moelkoe wa lahoe-l hamd wa hoewa ‘ala kulli shay-in qadier – 100 keer
Beloning: gelijk aan het vrijkopen van tien slaven, honderd goede daden worden opgeschreven en honderd slechte daden worden uitgewist en het is een bescherming tegen de Shaytaan tot de avond.

SubhaanAllah! Kijk hoe barmhartig Allah ‘azza wa djal is! We kunnen zoveel sparen als we willen.

Wat houdt je nog tegen?

Comments are closed.