De wijn in het Paradijs

Zoals we weten is wijn of elk ander alcoholische drank een grote zonde op deze aarde.
In het Paradijs zal het een ander verhaal zijn.

Allah zal de bewoners van het Paradijs met wijn zegenen, maar het is beslist niet de wijn die de mensen in deze wereld drinken, het zal eigenlijk op vele punten precies het tegenovergestelde van de wijn in deze wereld zijn. De wijn in het hiernamaals heeft niet de tekortkomingen die de wijn in deze wereld heeft. In deze wereld heeft de wijn een bedwelmend en schadelijk effect op het verstand van de mensen. Als mensen in deze wereld wijn drinken, dan krijgen zij hoofdpijn, maagproblemen en andere ziekten. Dit zijn een paar problemen die samenhangen met matig wijngebruik; de problemen die samengaan met een grote wijnconsumptie zijn hier te veel om op te noemen. De wijn van het hiernamaals veroorzaakt al deze problemen niet. Integendeel, het is een heerlijke en prachtige drank. Allah zegt:

“Zij zullen een beker zuivere wijn onder elkaar laten doorgaan. (Spier)Wit, verrukkelijk voor de drinkers. Noch zullen zij daar (geestelijk) onder lijden, noch zullen zij (met nare gevolgen) daarvan te kampen hebben.”  (Koran As-Saafaat 37:45-47)

Ook beschrijft Allah de wijn in het hiernamaals in een andere vers:

“Onsterfelijke knapen zullen bij hen rondgaan (om hen te bedienen). Met kopjes en bekers en een glas stromende wijn, waarvan zij noch hoofdpijn krijgen, noch bedwelmd raken.”
(Koran  Al Waaqi’ah 56:17-19)

In weer een andere vers zegt Allah:

“Zij zullen zuivere en gezegelde (witte) wijn te drinken krijgen, (zonder dronken te worden of een kater op te lopen). Waarvan (de laatste slok) verzegeld wordt door een muskus (geur), laat dus degenen die willen wedijveren, wedijveren (in goede daden en gehoorzaamheid).
(Koran Al Motaffifien 83:25-26)

In dit laatste Vers vertelt Allah ons eerst dat de wijn die hun gegeven is, zuiver is en daarna dat als zij klaar zijn met het drinken daarvan, zij de geur van muskus zullen waarnemen.
(Tafsir Ibn Kathir – 6/514)

Comments are closed.