De verkoper en de koper

Volgens Abu Khalid Hakim ibn Hizam heeft de Profeet ﷺ gezegd:

De verkoper en de koper zijn vrij (om een handelsverrichting uit te voeren of te annuleren) zolang ze niet uit elkaar gegaan zijn. Als ze oprecht en eerlijk zijn, dan zegent Allah hun verrichting. Maar als ze zaken verhullen en liegen, dan zal de zegening weggenomen worden.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • We zijn verplicht om de gebreken van koopwaar die we willen verkopen, niet te verdoezelen.
  • Als de handelaar eerlijk en oprecht is, dan zal zijn handel gezegd zijn. Ook als de dienaar oprecht handelt tegenover zijn Heer en niet sluw te werk gaat in het verrichten van zijn religieuze praktijken uit uiterlijk vertoon, dan zullen zijn daden en zijn tijd gezegend zijn en zal hij de volle beloning krijgen.

Comments are closed.