De Profeet Yoenes

De Profeet Yoenes (´aleihi salaam) was naar een grote stad gestuurd door Allah. De mensen van die stad hadden de bevelen van Allah vergeten. Ze deden vele dingen die Allah had verboden. Yoenes (´aleihi salaam) zei tegen de mensen: ‘Jullie moeten alleen in Allah geloven en alleen Hem gehoorzamen. Jullie moeten alleen Hem aanbidden en goede dingen doen, anders zullen jullie een zware straf krijgen.’

Maar Yoenes (´aleihi salaam) kwam er al gauw achter dat de mensen helemaal niet naar hem wilden luisteren. Hij verloor zijn geduld en verliet boos de stad. Yoenes (´aleihi salaam) besloot de zee over te steken en ging aan boord van een schip voor deze reis. Maar toen het schip midden op de oceaan was, kreeg Yoenes (´aleihi salaam) veel pech.

 

Hij werd overboord gegooid en opgeslokt door een hele grote vis. Maar gelukkig had de vis Yoenes (´aleihi salaam) in een hele grote hap doorgeslikt en Yoenes (´aleihi salaam) kwam heelhuids aan in de buik van de vis. Het was heel donker in de buik van de vis en Yoenes (´aleihi salaam) werd bang. Hij voelde zich heel alleen en hij begon te denken aan wat er in de stad was gebeurd. Hij wist dat hij niet zo snel weg had moeten gaan en niet zo snel boos had moeten worden. In plaats daarvan had hij moeten blijven en met de mensen praten. Hij had ze moeten vragen om zich tot Allah te keren. Yoenes (´aleihi salaam) voelde zich wanhopig en hij begon te bidden tot Allah vanuit zijn hart. Hij zei: ‘O Allah er is geen God behalve U. Ik prijs en vereer alleen U. Ik heb verkeerd gedaan, als U mij niet helpt, zal ik zeker voor altijd verloren zijn.’

Allah luistert naar de gebeden van degenen die tot Hem bidden en van degenen die in Hem geloven. Allah hoorde het gebed van Yoenes (´aleihi salaam) en Hij zorgde ervoor dat Yoenes (´aleihi salaam) uit de buik van de vis kwam en door de golven werd meegesleurd en zo aan land kwam. Arme Yoenes (´aleihi salaam) lag nu zwak en ziek helemaal alleen op het strand. Hij voelde zich verschrikkelijk en Allah zorgde ervoor dat er een boom op het strand groeide die hem schaduw en voedzame vruchten gaf. Het duurde niet lang voordat Yoenes (´aleihi salaam) weer gezond en sterk was. Toen hij beter was stuurde Allah Yoenes (´aleihi salaam) weer terug naar de stad. Deze keer wilden de mensen wel naar hem luisteren toen hij tegen hen zei: ‘Jullie moeten geloven in Allah en alleen in Hem geloven. Jullie moeten goede dingen doen.

Comments are closed.