De Profeet Sjoe’aib

Allah heeft een Profeet naar elk volk gestuurd. De Profeet Sjoe´aib (aleihi sallem) was gestuurd naar de mensen van Madyan. Deze mensen waren handelaren. Ze werden ook de bosmensen genoemd omdat ze bij een heel groot bos woonden.

Sjoe´aib (aleihi sallem) zei tegen hen: ‘Jullie moeten tot Allah bidden, Hij Die jullie gemaakt heeft. Jullie moeten de mensen niet bedriegen die bij jullie iets komen kopen.’

Maar de bos mensen luisterden niet naar Sjoe´aib (aleihi sallem). Ze wilden meer geld verdienen, en ze kregen meer geld door hun klanten te bedriegen. Dus ze gingen gewoon door met bedriegen. En ze wilden Sjoe´aib (aleihi sallem) ook niet geloven.

Ze zeiden tegen Sjoe´aib (aleihi sallem): ‘Ga onze stad uit anders zullen we stenen naar je gooien. Als wat jij zegt waar is dan zouden we al lang geleden gestraft zijn. Wij geloven jou niet en we gaan ook niet Allah aanbidden. Wij zijn niet bang voor Zijn straf.’

Het duurde niet lang voordat Allah hen hun straf gaf. Ze stierven allemaal in één dag door een hele erge aardbeving. Al het geld dat zij verdiend hadden, kon hen helemaal niet helpen. Ze werden dus gestraft voor het bedriegen en het hielp hen helemaal niet om hoge prijzen te vragen en zo snel rijk te worden.

Toen de stad vernietigd was, werden Sjoe´aib (aleihi sallem) en de mensen die wel in Allah geloofden gered. Toen de bosmensen stierven, zei Sjoe´aib (aleihi sallem) tegen hen: ‘Ik heb jullie altijd gezegd dat jullie tot Allah moeten bidden en ik heb jullie altijd gewaarschuwd dat jullie andere mensen niet moeten bedriegen. Nu heeft Allah jullie gestraft!’

Comments are closed.