De Profeet Salih

De mensen van Thamoed, waar Salih (´aleihi salaam) woonde, hadden hele mooie tuinen. In deze tuinen waren waterbronnen, dadelpalmbomen en bomen met heel veel fruit eraan. De huizen van Thamoed waren uitgehouwen uit stenen en bergen. Salih (´aleihi salaam) was een Profeet van Allah. Hij zei tegen de mensen dat ze alleen Allah moesten aanbidden. Hij zei: ‘Jullie hebben geen andere god dan Allah, dus jullie moeten goede dingen doen. Ik geef jullie goed advies; jullie moeten geloven wat ik jullie zeg, want Allah heeft me Zijn Profeet gemaakt.’

 

 

Maar alleen de arme en zwakke mensen geloofden Salih (´aleihi salaam) en zei deden wat Salih (´aleihi salaam) hen zei. De rijke en machtige mensen van Thamoed zeiden tegen Salih (´aleihi salaam): ‘Wij geloven niet wat jij zegt en wij gaan niet doen wat jij zegt. Jij bent maar gewoon een mens, net als ons. Als jij de waarheid spreekt dan moet jij aan Allah vragen of Hij een kamelin (vrouwtjes kameel) uit de berg laat komen.’

 

Salih (´aleihi salaam) vroeg aan Allah om een kamelin uit de berg te laten komen en zei: ‘Deze kamelin zal een teken voor jullie zijn van Allah. Laat haar grazen op de weide van Allah en laat haar drinken als ze dorst heeft. Denk hoe goed Allah voor jullie is geweest en aan alles wat Hij jullie gegeven heeft. Jullie moeten geen slechte dingen doen en problemen maken op deze aarde. Als jullie dat wel doen, dan zullen jullie een zware straf krijgen.’De rijke, trotse en machtige mensen weigerden van Thamoed weigerden nog steeds om te luisteren naar Salih (´aleihi salaam). Ze lieten de kamelin niet gewoon rustig eten in de weide, maar ze slachtten haar.

 

Ze waren dus duidelijk ongehoorzaam tegen Allah. Daarna riepen ze Salih (´aleihi salaam) en ze zeiden: ‘Breng ons nu de straf waar je ons voor gewaarschuwd hebt, anders geloven we niet dat jij de Profeet van Allah bent.’ Salih (´aleihi salaam) had hen een ramp beloofd en dat kwam ook uit. Na drie dagen kwam er een hele grote aardbeving en alle ongelovigen werden gedood. Dat was hun straf omdat zij Allah niet gehoorzaamden.

Comments are closed.