De Profeet Ibrahiem

Ibrahiem (´aleihi salaam) was een hele goede man en een profeet van Allah.

Toen hij jong was, leefde hij bij mensen die weigerden om Allah te aanbidden. Zij baden tot andere dingen, zoals beelden die ze zelf gemaakt hadden.

Ibrahiem (´aleihi salaam) zei een keer tegen zijn vader: “Geloof jij dat deze dingen goden zijn? Als je dat gelooft, dan ben jij verkeerd en de mensen die bij jou horen zijn dan ook verkeerd.”

Ibrahiem (´aleihi salaam) wist dat het verkeerd was om beelden te aanbidden, want dit is tegen de Wil van Allah. Allah leerde Ibrahiem (´aleihi salaam) ook andere dingen.

 

Op een nacht zag Ibrahiem (´aleihi salaam) een heldere ster in de lucht en hij zei: “Dat is mijn God!” Maar toen de ster weer verdween wist Ibrahiem (´aleihi salaam) dat de ster God niet was.

 

 

Op een andere nacht, zag Ibrahiem (´aleihi salaam) een heldere maan in de lucht en weer zei hij: “Dat is mijn God!” Maar toen de maan verdween, wist Ibrahiem (´aleihi salaam) dat de maan God niet was.

 

 

Toen zag hij de zon opkomen in de ochtend en hij zei: “Dat moet mijn God zijn, want het is het grootste ding in de lucht.” Maar toen de zon ′s avonds weer onder ging wist Ibrahiem dat dit ook niet zijn God was. Alleen Allah is God.

 

Ibrahiem (´aleihi salaam) zei toen: “O mijn mensen, ik ben vrij van waar jullie schuldig aan zijn, het aanbidden van goden naast Allah. Ik keer mijn gezicht oprecht naar Hem Die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, en ik zal nooit een god naast Allah aanbidden. Allah is de Schepper van al deze dingen. Want Allah heeft de sterren, de zon en de maan gemaakt. Allah is de Meester van de werelden.”

Ibrahiem (´aleihi salaam) ging naar de mensen toe en zei tegen hen dat ze Allah alleen moesten aanbidden.

Want het is Allah die de sterren, de zon en de maan gemaakt heeft. Allah heeft ook de planten en de dieren gemaakt, zodat de mensen ervan kunnen eten. De zon, maan en sterren kunnen ons niets te eten geven. Allah heeft de aarde gemaakt zodat de mensen erop kunnen leven. Daarom moeten de mensen zich afkeren van hun valse goden en alleen Allah aanbidden en altijd goede dingen doen.

Ibrahiem (´aleihi salaam) zei dit allemaal tegen de mensen.

En hij zei ook tegen zijn vader en de mensen: “Wat zijn deze dingen waar jullie zo gehecht aan zijn?”  Zij zeiden tegen hem: “Onze vaders deden het ook.” Ibrahiem (´aleihi salaam) zei tegen hen: “Jullie en jullie vaders zijn duidelijk verkeerd bezig.”

Toen legde hij hen uit dat Allah alles gemaakt heeft en dat ze alleen Allah moeten aanbidden.

Ibrahiem (´aleihi salaam) had ook een plan voor wat hij met de beelden wilde doen die de mensen aanbaden.

Toen de mensen niet in de buurt waren, maakte hij alle beelden die mensen aanbaden kapot. Maar het allergrootste beeld maakte hij niet kapot. Dat liet hij heel. Toen de mensen terugkwamen en ze zagen dat al hun beelden kapot waren, waren ze heel erg boos.

Ze zeiden: “Wie heeft onze goden kapotgemaakt?”

Toen herinnerden sommige mensen zich dat Ibrahiem (´aleihi salaam) hen had verteld dat hij tegen het aanbidden van deze beelden was.

 

Ze riepen Ibrahiem (´aleihi salaam) en ze vroegen hem: “Heb jij onze goden kapot gemaakt?” Ibrahiem (´aleihi salaam) zei: “Nee, ik heb het niet gedaan, die allergrootste daar heeft het gedaan, waarom vraag je het hem niet, als hij goed kan praten?”

 

Toen schaamden de mensen zich. Ze zeiden: “Je weet heel goed dat het beeld niet kan praten.” Ibrahiem (´aleihi salaam) zei toen: “Dus jullie aanbidden iets wat jullie helemaal niets goeds kan brengen en jullie ook geen kwaad kan doen?” Toen werden de mensen nog veel bozer. Ze wilden wraak nemen op Ibrahiem (´aleihi salaam) en ze gooiden hem in een vuur. Ibrahiem (´aleihi salaam) had zich heel erg pijn kunnen doen, zware brandwonden kunnen oplopen of zelfs dood kunnen gaan. Maar Allah hielp hem. Allah maakte het vuur zo koel dat Ibrahiem (´aleihi salaam) helemaal geen pijn had.

 

 

Later verliet Ibrahiem (´aleihi salaam) deze slechte mensen en ging hij naar een ander land. Toen hij al een oude man was, kreeg hij twee zonen, Ismaiel (´aleihi salaam) en Ishaaq (´aleihi salaam). Allebei waren ze goede en eerlijke mannen en allebei waren ze profeten van Allah. Ishaaq had een zoon, Yaqoeb (´aleihi salaam) en hij was ook een profeet. Je ziet dus  dat Ibrahiem (´aleihi salaam) en zijn kinderen vele zegeningen hadden gekregen van Allah.

Maar eerst gaf Allah Ibrahiem (´aleihi salaam) een grote test.

Een engel kwam bij Ibrahiem (´aleihi salaam) en die zei: “Je moet je eigen zoon, Ismaiel offeren.” Ibrahiem (´aleihi salaam) werd hier heel verdrietig om, maar hij wist ook dat Allah hem een bevel had gegeven en hij moest Hem gehoorzamen. Maar eerst vroeg hij zijn zoon of hij het goed vond. De zoon was een goede jongen en hij troostte zijn vader. Hij zei: “Lieve vader, als Allah dit heeft gezegd, dan moet jij hem gehoorzamen, dus offer mij. Wees niet bang, met de hulp van Allah zal ik dapper zijn.” Ook al was hij heel verdrietig, Ibrahiem (´aleihi salaam) was bereid om zijn eigen zoon te doden, voor Allah. Maar toen hij op het punt stond dit te doen, hoorde hij een stem die zei: “Jij hebt laten zien dat je goede bedoelingen had en dat is genoeg. Je hebt al gedaan wat Allah wilde.”

Dus de zoon van Ibrahiem (´aleihi salaam) was gered, en Ibrahiem (´aleihi salaam) begreep dat Allah hem een test had gegeven. Natuurlijk was Ibrahiem (´aleihi salaam) nu heel erg blij dat hij zijn zoon niet hoefde te doden. Allebei bedankten ze Allah en ze offerden een dier zoals Allah het had bevolen.

En omdat we dit als moslims niet mogen vergeten, vieren we het Offerfeest elk jaar en net als Ibrahiem (´aleihi salaam) en zijn zoon offeren we een dier. Zo vergeten we niet dat Allah Ibrahiem (´aleihi salaam) een test heeft gegeven om te zien of Ibrahiem (´aleihi salaam) Allah zou gehoorzamen. De profeet Ibrahiem (´aleihi salaam) heeft de test heel goed gemaakt en dus vieren we dit elk jaar in zijn herinnering. Net als de profeet Ibrahiem (´aleihi salaam) delen we vlees van het dier dat we geofferd hebben met de arme mensen en onze vrienden. We tonen ook onze dank aan Allah voor alles wat Hij ons gegeven heeft en voor wat Hij ons geleerd heeft toen Hij de zoon van Ibrahiem (´aleihi salaam) redde. Later bouwden Ibrahiem (´aleihi salaam) en zijn zoon Ismaiel (´aleihi salaam) de Kaa’bah in Mekkah en ze smeekten allebei: “O Allah, neem dit huis in Uw gratie en help ons en de mensen die na ons komen om goede moslims te zijn.”

Allah hoorde dit gebed en Hij zegende de Kaa’bah en de stad Mekkah. Tot op de dag van vandaag keren moslims vanuit de hele wereld zich in de richting van de Kaa’bah in Mekkah wanneer ze bidden. Moslims vanuit de hele wereld komen naar de Kaa’bah tijdens de Hadj. Ze komen lopend, op kamelen, met de boot, met de auto en met vliegtuigen. De Kaa’bah is het oudste gebedshuis ter wereld.

 

Bij de Kaa’bah bidden de moslims samen tot Allah, dat betekent alle moslims die voor ons leefden, alle moslims die nu leven en alle moslims die na ons zullen leven.

Comments are closed.