De Profeet Adam

Adam (aleihi salaam) was de eerste mens die door Allah geschapen werd. Allah gaf Adam (aleihi salaam) een heel bijzondere positie. Hij liet hem in het Paradijs wonen en Hij liet de engelen voor hem buigen. Maar Iblies vond dit niet leuk. Iblies was een djinn en hij was gemaakt van vuur. Hij leefde onder de engelen. Iblies dacht dat hij beter was dan Adam en daarom wilde hij niet voor Adam (aleihi salaam) buigen.  Voor straf stuurde Allah Iblies daarom weg uit het Paradijs. Natuurlijk kreeg Iblies daardoor een hekel aan Adam. Hij besloot dat hij ervoor zou zorgen dat Allah boos werd op Adam (aleihi salaam).

 

Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw woonden in het Paradijs. Het Paradijs is de mooiste plaats die je maar kunt bedenken. Het is er niet warm en ook niet koud. Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw hadden nooit honger of dorst. Dit was nog iets wat Iblies helemaal niet leuk vond. Dus Iblies ging naar Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw en zei tegen hen dat ze van een bepaalde boom moesten eten. Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw wisten heel goed dat Allah hen verteld had dat ze niet eens in de buurt van die boom mochten komen. Dus zij luisterden niet naar Iblies. Maar Iblies bleef hen maar hierover lastig vallen. Hij verleidde hen door te zeggen dat als ze van de boom zouden eten ze voor altijd zouden leven en net als de engelen zouden worden. Tot ze op het laatst waren verzwakt door het gezeur van Iblies. Ze gingen geloven in wat Iblies hen vertelde en ze aten van de vruchten van de boom tegen de Wil van Allah in.

 

Maar al heel gauw kregen ze spijt van hun ongehoorzaamheid tegen Allah en dat ze zo zwak waren geweest door in Iblies te geloven.  Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw waren heel erg verdrietig en ze vroegen Allah om Zijn vergiffenis. Allah vergaf het hun, want Allah houdt ervan om te vergeven. Daarna zei Allah tegen Adam (aleihi salaam)en zijn vrouw dat ze nu naar de aarde moesten gaan en daar een tijdje moesten gaan wonen. Maar Hij beloofde hen dat ze later weer terug mochten komen in het Paradijs zolang zij en hun kinderen gehoorzaam aan Allah zouden zijn in de toekomst.  Ook zei Allah tegen Adam (aleihi salaam) dat Adam de eerste Profeet zou zijn. Er zouden vele andere profeten naar de mensen gestuurd worden en als de mensen naar de profeten zouden luisteren, dan zouden ze naar het Paradijs gaan wanneer ze stierven. Maar als ze niet zouden luisteren dan zouden ze naar de hel gaan samen met de slechte Iblies.

 

Zo kwamen Adam (aleihi salaam) en zijn vrouw dus op aarde te leven. Op aarde zorgden ze voor hun kinderen en die kinderen zorgden weer voor hun eigen kinderen. Op deze manier leefden er vele generaties mensen en Allah stuurde vele profeten naar al deze mensen. Deze profeten zeiden tegen de mensen: Je moet alleen Allah aanbidden, Allah heeft jullie gemaakt, Allah heeft de planten en de dieren voor jullie gemaakt zodat jullie die op kunnen eten, je moet Allah altijd dankbaar zijn en je moet altijd goede dingen doen.  Dit is wat Adam (aleihi salaam), de eerste profeet, tegen zijn kinderen zei. Na Adam (aleihi salaam) kwamen er vele andere profeten en Mohammed (sallallahoe aleihi wa sa lem) is de laatste profeet.

Comments are closed.