De mensen van de olifant

Het jaar dat Rasoeloellah { de boodschapper van Allah, sws } geboren werd, gebeurde er iets heel raars in Mekka. Er was een machtige koning in Jemen met de naam Abraha. Abraha had een groot leger van olifanten. Hij was van plan om Mekka te veroveren en de Ka’ba te vernietigen. Mekka werd beheerst door de familie van de Qoeraish. De Qoeraish zorgden voor de Ka’ba. Uit heel Arabië kamen de mensen naar de Ka’ba om hun goden te vereren. De Ka’ba was het huis van Allah, lange tijd geleden gebouwd door de profeet Ibraahiem en zijn zoon Ismaa’iel. Door de jaren heen waren de Arabieren de lessen van hun profeten vergeten, en maakte ze van de Ka’ba een huis voor hun afgoden. Er stonden 365 afgodsbeelden in de Ka’ba. Op een dag wilde Abraha met een enorm leger van olifanten Mekka binnenvallen. Terwijl het leger dichterbij kwam, waren de Mekkanen vreselijk bang. Ze wisten niet hoe ze dat machtige leger het hoofd konden bieden. Hun leider ‘Abd Al-Moettaalib zei: ‘Allah kan Zijn huis beschermen tegen Abraha’s strijdmachten. Maar wij zijn niet machtig genoeg om de koning te bestrijden. Laten we uit Mekka weggaan.’ Abraha kwam steeds dichterbij Mekka met zijn machtige leger. Toen hij bij Mekka aankwam, weigerden zijn olifanten verder te lopen. Abraha vroeg aan zijn generaals om de olifanten tot lopen te dwingen, maar er was geen beweging te krijgen in de poten van de olifanten. Ze bleven steken in het zand van de woestijn. abraha was boos en gefrustreerd. Hij gebood het leger de olifanten achter te laten en te voet verder te gan om Mekka te veroveren. Terwijl het leger zich voorbereidde om verder te gaan, zagen ze dat de lcuht plotseling donker kleurde. Toen de soldaten van het leger opkeken, zagen ze dat vele vogels boven hun hoofdn volgen, die kiezels in hun klauwen hielden. Plotseling begonnen de vogels het leger van Abraha te bekogelen met kiezels. De kiezels waren klein maar telkens als ze een soldaat raakten, doodden zij hem. Al snel was het merendeel van Abraha’s leger en olifanten gedood. Abraha vluchtte weg met de rest van het leger. De ka’ba was gered. Abraha’s plan om Mekka te veroveren en de Ka’ba te vernietigen, was mislukt. De mensen van Mekka kwamen van de heuvel af en zagen het verslagen leger. Ze dankten de heer van de Ka’ba voor de bescherming tegen zo ‘n machtig leger. De Mekkanen wisten niet dat Allah de Heer van de Ka’ba was, en dat Allah van plan was om Zijn profeet te sturen. Hij wou de mensheid de religie van de islam onderwijzen. Allah wilde zijn huis zuiveren, de Ka’ba opnieuw tot een huis voor aanbidding van Hem alleen maken. De nederlaag van Abraha was een teken van Allahs macht en van de komst van een nieuw tijdperk, dat van de Islam.

Surat Al – Fiel { De Olifant}

A lam tara kaifa fa’ala rabbbuka bi as-haabil fiel
Alam jadj’al kaidahum fie tadliel
Wa arsala ‘alaihim tairan abaabiel
Tarmiehim bi hidjaaratim min sidjdiel
Fa dja’alahum ka’asfim ma’koel

Vertaling:

Heb jij niet gezien hoe jouw Heer de mensen van de olifant behandelde?
Liet hij niet hun plan mislukken.
En tot hen zwermen vogels stuurde,
Hen treffend met kokende stenen
en hen als een leeg stoppelveld maakte.

Comments are closed.