De mens is hebzuchtig

Volgens Ibn ‘Abbas en Anas ibn Malik heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Mocht de Zoon van Adam een vallei vol goud hebben, dan zou hij er een tweede wensen. Nochtans kan enkel de aarde zijn mond vullen en Allah aanvaardt het berouw van degene die berouw toont.

(Al Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De hebzucht van de mens om bezittingen te verzamelen is verwerpelijk. Het kan ertoe leiden dat hij zijn godsdienstige plichten verwaarloost.

Comments are closed.