De meest perfecte mensen

Abu Hurayra verhaalt dat de Boodschapper ﷺ zei:

“De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen”.

(Tirmidhi)

Comments are closed.