De meest nobele van de mannen

Abu Hurayra levert over:

Er werd aan de Profeet ﷺ gevraagd: “Wie is de meest nobele van de mannen?” Hij antwoordde: “De meest vrome.” Ze zeiden: “Dat is niet wat we je vragen.” Toen zei hij: “Dan is het Yusuf, de profeet van Allah, zoon van een profeet, kleinzoon van een profeet en nakomeling van de goede vriend van Allah (Ibrahim).” Ze zeiden: “Dat is niet wat we je vragen.” Toen zei de Profeet ﷺ : “Vragen jullie me naar de Arabische stammen? Weet dan dat de beste onder hen in de periode vóór de islam de besten zijn in de islam, op voorwaarde dat ze (hun godsdienst) geleerd hebben.”

(Al-Bukhari en Muslim)

 

 

Commentaar:

  • De gelovige wordt nobeler door zijn vroomheid. Wie dus zijn Heer vreest, bezit een geweldig goed in deze wereld en zal hoge graden bereiken in het hiernamaals.
  • De islam bevestigt en versterkt de morele eigenschappen van de mens die hij verworven heeft vóór zijn geloof.

Comments are closed.