De Engelen

Je hebt al kunnen lezen dat de engel Djibriel de woorden van Allah overbracht aan de Profeet Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallem). Maar er zijn nog een heleboel andere engelen en we kunnen lezen over hen in de Qor´aan.  Iedereen heeft twee engelen bij zich. Deze engelen schrijven alles wat we doen. Ze schrijven onze goede daden maar ook onze slechte daden.

 

Er zijn ook andere engelen. Bijvoorbeeld, er is een engel die de mensen helpt wanneer ze dood gaan. Deze engel brengt de dood, dus we noemen hem de Engel des Doods. We kunnen de engelen niet zien, omdat ze van een licht gemaakt zijn wat onze ogen niet kunnen zien. Maar we weten wel dat ze er zijn, want Allah heeft ons dat verteld.

 

De engelen zijn door Allah gemaakt, net zoals Allah de mensen en alle andere dingen heeft gemaakt. De engelen gehoorzamen Allah en zijn de Dienaren van Allah. Zij hebben een heleboel taken en zij houden de wereld op gang door Allah te gehoorzamen.

We weten dat wanneer de zon opkomt en weer ondergaat, wanneer de wolken in de lucht bewegen, wanneer de regendruppels vallen, wanneer de plantjes groeien en vele andere dingen die in de natuur gebeuren, dat het Allah is Die dit allemaal gemaakt heeft en dat het Allah is Die voor dit allemaal zorgt. Niets kan gebeuren als Allah dat niet wil. Allahheeft de engelen gemaakt en zij gehoorzamen hem. Zij doen alles wat Allah wil en zij zorgen ervoor dat dat allemaal goed gebeurt. Zij zijn de gehoorzame dienaren vanAllah.

 

Allah wilde dat mensen Hem gehoorzamen, dat de mensen tot Hem bidden, en dat de mensen goede dingen doen. Hij wilde dat de mensen over Allah zouden leren. Dat is waarom de engel Djibriel gestuurd werd door Allah. De engel Djibriel vertelde Mohammed ( sallallahoe aleihi wa sallem) wat de mensen moeten doen. Dit was de taak van Djibriel. Allah heeft gesproken via Djibriel tegen een heleboel profeten, zodat de mensen aan Allah zouden denken en ze niet zouden vergeten wat Allah wilde dat de mensen zouden doen. We kunnen hierover lezen in de Qor´aan. Alle profeten hebben deze woorden tegen de mensen gezegd: Je moet in Allah alleen geloven, je moet alleen Allah aanbidden, je moet alleen goede dingen doen.

Comments are closed.