De dorstige hond

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet ﷺ gezegd:

 ‘Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit Hij zag een hijgende hond aankomen,die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hond heeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De metgezellen vroegen de Profeet : worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.’

Al-Bukhari en Muslim

Comments are closed.