De Dag der Opstanding

Zoals je weet heeft Allah een heleboel Profeten naar de mensen gestuurd. Deze Profeten zeiden tegen de mensen wat goed is en wat slecht is. De Profeten zeiden ook vele andere dingen. Ze zeiden: “Als we dood gaan, dan worden we begraven, maar Allahis Almachtig. Hij zal ons weer levend maken.”

 

Dit gebeurt op de Dag der Opstanding. Op deze dag komen alle mensen voor Allah te staan. De mensen die goede dingen hebben gedaan zullen voor altijd in het Paradijs blijven. Maar de mensen die niet in Allah geloofden, die slechte dingen hebben gedaan en die zich niet schuldig voelen en die niet om Allah’s vergiffenis hebben gevraagd, die zullen niet in het Paradijs komen.

 

Goede dingen doen betekent dat je luistert naar wat de Profeten hebben gezegd en dus gehoorzaam je Allah. Maar als je slechte dingen doet, dan betekent dat dat je niet luistert naar wat de Profeten hebben gezegd. Je bent dan ongehoorzaam aan Allah.

Misschien vraag je jezelf af waarom alle mensen dan niet gewoon goede dingen willen doen. De reden daarvoor is dat sommige mensen denken dat zij niet naar de Profeten hoeven te luisteren. Maar zij hebben het fout. De Profeten hebben de mensen gezegd wat ze moeten doen. We moeten goede dingen doen zo lang als we leven. Als we goede dingen doen, zijn we veel gelukkiger. We hebben dan vrienden zo lang als we leven en ook nadat we gestorven zijn.

 

Maar de mensen die slechte dingen doen hebben ook slechte mensen in hun leven. Zij hebben dan vele vijanden. Zij zullen hun hele leven vijanden hebben en ook nadat zij sterven. De Profeten en de mensen die Allah aanbidden zijn onze vrienden. De mensen die slechte dingen doen en die zich van Allah afkeren zijn niet onze vrienden.

Comments are closed.