De 99 Namen van Allah

1. ALLAH (God in al Zijn Majesteit)

Allah (Allah) is de eigennaam van God, de Schepper, de Enige God, Hij Die de verschillende Boeken heeft geopenbaard aan de profeten Noeh’ (Noach), Ibraahiem (Abraham), Moesa (Mozes), ‘ Iesa (Jezus) en Mohammed. Bijna dezelfde Naam heeft God in het Aramees, de taal van Jezus, namelijk: Alaaha, Alaah. Sommige van Zijn Namen zijn vermeld in de Koran, zoals ar-Rah’maan en ar-Rah’iem (zie uitleg hieronder), en sommige staan vermeld in de overleveringen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem). Er zijn zelfs Namen waar Hij alleen kennis van heeft. Deze Namen duiden Verheven Eigenschappen van Allah aan.

 

2. ar-Rah’maan [de Meest Barmhartige (over al Zijn schepsels)]

Deze Naam duidt de Eigenschap van Barmhartigheid (Genade) aan. Het gaat hier om de Algemene Genade die iedereen en alles treft, ook zondaren en ongelovigen. Was het niet de Genade van Allah, dan kon geen enkel schepsel standhouden.

 

3. ar-Rah’iem [de Meest Genadevolle (over Zijn dienaren)]

Ook deze Naam duidt Genade aan, doch een ander soort, namelijk de Speciale Genade waar alleen de oprechte dienaren op mogen rekenen.

 

4. al-Maalik (de Absolute Heerser)

 

5. al-Qoeddoes (de Heilige)

 

6. as-Salaam (de Bron van Vrede)

 

7. al-Moe-emin (de Beschermer van Geloof)

 

8. al-Moehaymin (de Beschermer & Beheerder)

 

9. al-‘Aziez (de Machtige)

 

10. al-Djabbaar (de Onweerstaanbare)

 

11. al-Moetakabbir (de Majestueuze)

 

12. al-Khaaliq (de Schepper)

 

13. al-Baarie-e (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen)

 

14. al-Moesawwir (de Vormgever)

 

15. al-Ghaffaar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer)

 

16. al-Qahhaar (de Onderwerper)

 

17. al-Wahhaab (de Gever)

 

18. ar-Razzaaq (de Schenker van onderhoud)

 

19. al-Fataah’ (de Opener)

 

20. al-‘Aalim (de Alwetende)

 

21. al-Qaabidh (de Samentrekker)

 

22. al-Baasit (de Verruimer)

 

23. al-Khaafidh (de Vernederaar)

 

24. ar-Raafi’a (de Verheffer)

 

25. al-Moe’izz (de Schenker van Eer)

 

26. al-Moezill (de Onteerder)

 

27. as-Samie’a (de Alhorende)

 

28. al-Basier (de Alziende)

 

29. al-H’akem (de Rechter)

 

30. al-‘Adl (de Rechtvaardige)

 

31. al-Latief (de Subtiele)

 

32. al-Khabier (de Bewuste)

 

33. al-H’aliem (de Verdraagzame)

 

34. al-‘Adhziem (de Grote)

 

35. al-Ghafoer (de Meest Vergevingsgezinde)

 

36. ash-Shakoer (de Dank Aanvarende)

 

37. al-‘Aliy (de Allerhoogste)

 

38. al-Kabier (de Bezitter van Grootheid)

 

39. al-H’aafidhz (de Beschermer)

 

40. al-Moeqiet (de Onderhouder)

 

41. al-H’aasieb (de Opsteller van de Rekening)

 

42. al-Djaliel (de Sublieme)

 

43. al-Kariem (de Edelmoedige)

 

44. ar-Raqieb (de Waakzame)

 

45. al-Moedjieb (de Verhoorder)

 

46. al-Waasi’a (de Alomvattende)

 

47. al-H’akiem (de Wijze)

 

48. al-Wadoed (de Liefhebbende)

 

49. al-Madjied (de Luisterrijke)

 

50. al-Baa’ith (de Opwekker van de doden)

 

51. ash-Shahied (de Getuige)

 

52. al-H’aqq (de Waarheid)

 

53. al-Wakiel (de Gevolmachtigde)

 

54. al-Qawwiy (de Sterke)

 

55. al-Matien (de Standvastige)

 

56. al-Waliy (de Beschermende Vriend)

 

57. al-H’amied (de Prijzenswaardige)

 

58. al-Moeh’sie (de Optekenaar)

 

59. al-Moebdi’a (de Voortbrenger)

 

60. al-Moe’ied (de Hersteller)

 

61. al-Moeh’yie (de Levengevende)

 

62. al-Moemmiet (de Levenontnemer)

 

63. al-H’ayy (de Eeuwiglevende)

 

64. al-Qayyoem (de Zelfbestaande)

 

65. al-Waadjid (de Vinder)

 

66. al-Maadjid (de Nobele)

 

67. al-Waah’id (de Unieke)

 

68. as-Samad (de Onafhankelijke)

 

69. al-Qaadir (de Machtige)

 

70. al-Moeqtadir (de Meest Machtige)

 

71. al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert)

 

72. al-Moe’akhkhir (de Vertrager)

 

73. al-Awwal (de Eerste)

 

74. al-Aakhir (de Laatste)

 

75. adhz-Dhzaahir (de Openlijke)

 

76. al-Baatin (de Verborgene)

 

77. al-Waaliy (de Legeerder)

 

78. al-Moeta’aalie (de Meest Verhevene)

 

79. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid)

 

80. at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende)

 

81. al-Moentaqim (de Vergelder)

 

82. al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis)

 

83. ar-Ra-oef (de Milde)

 

84. Maalikoe-l-Moelk (de Bezitter van Soevereiniteit)

 

85. Dzoe al-Djalaalie wa ‘l-Ikraam (de Heer van Glorie en Eer)

 

86. al-Moeqsit (de Billijke)

 

87. al-Djaami’a (de Verzamelaar)

 

88. al-Ghaniy (de Zelftoerijkende)

 

89. al-Moeghnie (de Verrijker)

 

90. al-Maani’ah (de Verhinderaar)

 

91. adh-Dhaar (de Brenger van Nood)

 

92. an-Naafi’a (de Begunstiger)

 

93. an-Noer (het Licht)

 

94. al-Haadie (de Gids)

 

95. al-Badie’a (de Blijvende)

 

96. al-Baaqie (Eeuwige)

 

97. al-Waarith (de Erfgenaam)

 

98. ar-Rashied (de Gids naar het Juiste Pad)

 

99. as-Saboer (de Geduldige)

Comments are closed.