Mag je staand drinken?

Vraag: Is het toegestaan om staand te drinken? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) degenen berispte die staand dronk ...

Staand eten

Vraag: Wat is het islamitische oordeel over het staand eten zonder geldige reden? Antwoord: Alle lof zij Allah. Er zijn meerdere overleveringen die gaan over het verbod op het staand drinken. Eén van die overleveringen is die uit Sahieh Moesli ...

Moeite om te blijven bidden.

Vraag: Waarom bid ik niet? Ik ben heel verdrietig en hierdoor kan ik soms niet slapen. Telkens als ik het gebed weer opnieuw oppak, dan stop ik weer na een periode. Kunt u mij helpen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het gebed is jouw contact met ...