Hij bad Taraawieh voor het ‘Ishaa gebed

Vraag: Ik betrad de moskee te laat voor Taraawieh en ik miste hierdoor zes Rakacaat. Pas nadat ik Taraawieh had gebeden, bad ik de vier Rakacaat cIshaa’ die ik had gemist. Moet ik de zes Rakacaat die ik heb gemist van het Taraawieh gebed inhalen? ...

Soedjoed doen met een bril op

Vraag: Is het voor ons moslims toegestaan om het gebed te verrichten, terwijl wij gekleurde contactlenzen in hebben of een bril dragen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Er is niets op tegen om het gebed te verrichten met gekleurde contactlen ...

Bidden in slaapkleding

Vraag: Wordt slaapkleding onrein (m.b.t. het bidden erin)? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het basisprincipe met betrekking tot kleding is dat deze rein is, totdat onreinheid ermee in aanraking is gekomen. Is dat het geval, dan moet het wor ...

Wanneer volgen we de imam?

Vraag: Als we achter de imam bidden, wanneer moeten we beginnen met meegaan? Dienen we bijv. te buigen wanneer we de imam ‘Allahoe-Akbar’ horen zeggen, tijdens het opzeggen of nadat hij klaar is dit te zeggen? Antwoord: Alle lof zij Allah. ...

Na de Adhaan de moskee verlaten

Vraag: Geldt de overlevering die spreekt over het verbod op het verlaten van de moskee na de Adhaan ook voor vrouwen als zij zich hier bevinden? Antwoord: Alle lof zij Allah. We hebben deze vraag voorgelegd aan Sheikh Mohammad ibnoe Saali ...

Onenigheid in moskee over lengte gebeden

Vraag: We hebben een moskee in een islamitisch centrum. Onlangs is er een onenigheid ontstaan tussen de mensen over het lang of kort maken van de gebeden. Ik hoop dat u ons kunt vertellen wat hier in de islamitische Wetgeving over wordt gezegd. ...