Soedjoed doen met een bril op

Vraag: Is het voor ons moslims toegestaan om het gebed te verrichten, terwijl wij gekleurde contactlenzen in hebben of een bril dragen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Er is niets op tegen om het gebed te verrichten met gekleurde contactlenzen i ...

Bidden in slaapkleding

Vraag: Wordt slaapkleding onrein (m.b.t. het bidden erin)? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het basisprincipe met betrekking tot kleding is dat deze rein is, totdat onreinheid ermee in aanraking is gekomen. Is dat het geval, dan moet het worden g ...

Wanneer volgen we de imam?

Vraag: Als we achter de imam bidden, wanneer moeten we beginnen met meegaan? Dienen we bijv. te buigen wanneer we de imam ‘Allahoe-Akbar’ horen zeggen, tijdens het opzeggen of nadat hij klaar is dit te zeggen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Voo ...