Stroomuitval bij gezamenlijk gebed

Vraag: Ik vertrok verlaat naar de moskee voor het cIshaa’ gebed, en er was geen plek meer in de moskee, dus verrichtten wij het gebed buiten. Tijdens de laatste gebedseenheid viel de stroom uit, en het geluid van de microfoon werd voor ons onhoorb ...

Weeën en het gebed

Vraag: Wanneer moet een vrouw die aan het bevallen is stoppen met het verrichten van het gebed? Dient zij het gebed te verrichten als zij weeën heeft maar er geen vloeistof uit haar lichaam is gekomen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Wij st ...

Direct opstaan bij horen van de Iqaamah?

Vraag: Wanneer de gebedsoproeper de Iqaamah (tweede oproep tot het gebed) verricht, gaan sommige broeders staan en beginnen dan met het opstellen van de rijen. Andere broeders wachten daarmee totdat de gebedsoproeper “Qad qaamat is-Salaah” zegt. W ...

Het gebed verrichten met schoenen aan

Vraag: Is het toegestaan om het gebed te verrichten met je schoenen aan? Antwoord: Alle lof zij Allah. Ja, het is toegestaan omdat de Profeet (vrede zij met hem) het gebed verrichtte, terwijl hij (vrede zij met hem) zijn schoenen aan had. ...

Intentie nodig bij samenvoegen gebeden?

Vraag: Is de intentie een voorwaarde om het samenvoegen van gebeden toe te staan? Vaak wordt het Maghrib gebed gebeden zonder intentie om het gebed samen te voegen. En na het Maghrib gebed gebeden te hebben, overleggen zij met elkaar en besluiten ...

Twee keer dezelfde Soerah gebruiken

Vraag: Ik ken niet veel Soerahs en ben nog aan het leren. Kan ik voor het Taraawieh gebed dezelfde Soerahs herhalen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Er is niets mis met het herhalen van dezelfde Soerah in het Taraawieh gebed, of in ieder an ...

Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

Vraag: Sommige kinderen komen op vrijdag vroeg (naar de moskee). Daarna komen er personen die ouder zijn, laten hun opstaan en gaan zitten op hun plekken. Als bewijs hiervoor halen zij de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) aa ...