Siwaak gebruiken tijdens de vrijdagpreek

Vraag: Vanaf welk moment dien je tijdens de vrijdagdienst (Djoemoecah) te stoppen met het gebruik van de Siwaak? Is dit vanaf het moment dat de imam de Minbar bestijgt of vanaf het begin van de vrijdagpreek? Ik zie namelijk veel mensen die niet st ...

Handen of knieën eerst naar Soedjoed?

Vraag: Wat is de juiste manier om neer te gaan in de Soedjoed? Dient men eerst zijn handen of zijn knieën op de grond te plaatsen? Antwoord: De geleerden verschilden van mening of men eerst met de handen of met de knieën neer moet gaan in de ...

Innovaties na het gebed

Vraag: Mijn vraag heeft betrekking op het schudden van de hand na het geven van de Tasliem van het (verplichte) gebed. Ook vraag ik me af wat het oordeel is over het heffen van de handen om smeekbeden te verrichten na deze gebeden. Moge Allah, de ...

Soera’s niet in volgorde reciteren

Vraag: Een man ging ons voor in het gezamenlijke gebed. Bij de eerste gebedseenheid reciteerde hij (na Soerat al-Faatihah) Soerat al-Masad (hoofdstuk 111). In de tweede gebedseenheid reciteerde hij Soerat al-Fiel (hoofdstuk 105). Dit gebeurde in h ...

Profiteren van al-Istikhaarah

Vraag: Hoe kan ik correct profiteren van al-Istikhaarah? Nadat ik het Istikhaarah-gebed verrichtte, kwam iemand naar mij toe met een huwelijksaanzoek. Ik droomde dat de zus van de huwelijkskandidaat mij kleedde in een groen pak en mij vertelde dat ...

Zakdoek gebruiken tijdens gebed

Vraag: Kunt u mij vertellen wat wij dienen te doen als onze neus tijdens het gebed begint te lopen? Antwoord: Alle lof zij Allah. In dit geval is het voor degene die bidt toegestaan om een (papieren) zakdoek te gebruiken. De geleerden heb ...

Bidden op een stoel

Vraag: We zien vaak stoelen in de moskeeën die zijn klaargelegd voor mensen om tijdens de verplichte gebeden achter de imam, of om tijdens de Tarawieh-gebeden, op te bidden. Wat is het oordeel over het gebed van deze mensen? Antwoord: Alle l ...