Innovaties na het gebed

Vraag: Mijn vraag heeft betrekking op het schudden van de hand na het geven van de Tasliem van het (verplichte) gebed. Ook vraag ik me af wat het oordeel is over het heffen van de handen om smeekbeden te verrichten na deze gebeden. Moge Allah, de Verhe ...

Profiteren van al-Istikhaarah

Vraag: Hoe kan ik correct profiteren van al-Istikhaarah? Nadat ik het Istikhaarah-gebed verrichtte, kwam iemand naar mij toe met een huwelijksaanzoek. Ik droomde dat de zus van de huwelijkskandidaat mij kleedde in een groen pak en mij vertelde dat haar ...

Bidden op een stoel

Vraag: We zien vaak stoelen in de moskeeën die zijn klaargelegd voor mensen om tijdens de verplichte gebeden achter de imam, of om tijdens de Tarawieh-gebeden, op te bidden. Wat is het oordeel over het gebed van deze mensen? Antwoord: Alle lof zi ...