De Profeet Dawoed

Toen Dawoed (´aleihi salaam) jong was, was hij een schaapsherder. Hij was heel erg sterk en dapper. Op een dag kwam er een groep sterke mannen om zijn mensen aan te vallen. Onder die mannen was Djaloet. Iedereen was heel bang voor Djaloet en niemand ...

De Profeet Moesa

In het land van Egypte waar eens de kinderen van Ibrahiem, Yaqoeb en Yoesoef (´aleihim salaam) woonden, was een slechte Farao. Op een dag gaf de Farao het bevel dat alle babyjongetjes gedood moesten worden. Hij gaf dit bevel omdat hij wilde dat er la ...

De Profeet Mohammed

Profeet Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was een wees. Zij vader stierf voordat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) werd geboren en zijn moeder stierf toen zij nog heel jong was. Dit is waarom Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) opgroe ...

Ali’s offer

“Daar is ie! Ik heb de maan gevonden”, zei de zes-jarige Ali tegen zijn vader. “Waar?” vroeg Abdoellah, Ali´s tien-jarige broer. “Zie je die grote boom daar? Het is precies daarnaast”, legde Ali uit. De jongens probeerden de nieuwe maan te z ...