Ons geloof

We geloven in Allah, de Enige Almachtige God. We vertrouwen op Hem en we zijn alleen bang voor Hem, voor niemand anders. We geloven in de engelen die door Allah gemaakt zijn. We weten dat ze er zijn, ook al kunnen we hen niet zien. Zij zijn de geh ...

De Engelen

Je hebt al kunnen lezen dat de engel Djibriel de woorden van Allah overbracht aan de Profeet Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallem). Maar er zijn nog een heleboel andere engelen en we kunnen lezen over hen in de Qor´aan.  Iedereen heeft twee engelen ...

De Dag der Opstanding

Zoals je weet heeft Allah een heleboel Profeten naar de mensen gestuurd. Deze Profeten zeiden tegen de mensen wat goed is en wat slecht is. De Profeten zeiden ook vele andere dingen. Ze zeiden: “Als we dood gaan, dan worden we begraven, maar Allahis ...

De Profeet Adam

Adam (aleihi salaam) was de eerste mens die door Allah geschapen werd. Allah gaf Adam (aleihi salaam) een heel bijzondere positie. Hij liet hem in het Paradijs wonen en Hij liet de engelen voor hem buigen. Maar Iblies vond dit niet leuk. Iblies was e ...

De Profeet Noeh

Noeh (´aleihi salaam) was een profeet die vele jaren na Adam leefde. De mensen wilden niet naar Noeh (´aleihi salaam) luisteren, hoewel hij toch wel 950 jaar lang bij hen woonde. Wanneer hij hen zei dat ze alleen Allah moesten aanbidden en goede ding ...

De Profeet Hoed

Heel lang geleden waren er mensen die heel hard werkten. Dit waren de mensen van ‘Aad en zij bouwden hele mooie grote huizen. Op elke berg bouwden zij een toren en zij waren heel trots op hun mooie gebouwen. Onder de mensen van ‘Aad leefde een man di ...

De Profeet Salih

De mensen van Thamoed, waar Salih (´aleihi salaam) woonde, hadden hele mooie tuinen. In deze tuinen waren waterbronnen, dadelpalmbomen en bomen met heel veel fruit eraan. De huizen van Thamoed waren uitgehouwen uit stenen en bergen. Salih (´aleihi sa ...

De Profeet Sjoe’aib

Allah heeft een Profeet naar elk volk gestuurd. De Profeet Sjoe´aib (aleihi sallem) was gestuurd naar de mensen van Madyan. Deze mensen waren handelaren. Ze werden ook de bosmensen genoemd omdat ze bij een heel groot bos woonden. Sjoe´aib (aleihi ...

De Profeet Ibrahiem

Ibrahiem (´aleihi salaam) was een hele goede man en een profeet van Allah. Toen hij jong was, leefde hij bij mensen die weigerden om Allah te aanbidden. Zij baden tot andere dingen, zoals beelden die ze zelf gemaakt hadden. Ibrahiem (´aleihi sa ...

De Profeet Yoenes

De Profeet Yoenes (´aleihi salaam) was naar een grote stad gestuurd door Allah. De mensen van die stad hadden de bevelen van Allah vergeten. Ze deden vele dingen die Allah had verboden. Yoenes (´aleihi salaam) zei tegen de mensen: ‘Jullie moeten alle ...