De geloofsgetuigenis

De twee geloofsgetuigenissen; de getuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, zijn de sleutel tot de Islam.   De Islam wordt niet binnengetreden, behalve aan de hand van hen beide. Vandaar dat toen de Pr ...

Al-Ihsaan

Taalkundige betekenis: het tegenovergestelde van slechtheid. Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.   De zuilen van al-ihsaan   Ihsaan is gebouwd op één zuil: Dat je Allah aanbidt al ...

Over het gebed

Het gebed wordt in het Arabisch ook wel salaah genoemd (of salaat). Het gebed is als het ware een gesprek met Allah, een band met Allah die de gelovige onderhoudt. Dagelijks richt de moslim zich tot de qiblah (richting Mekka, waar de moslim naar toe bi ...

Wat is Zakaat?

Het betalen van zakaat wordt vaak vertaald als armenbelasting, maar het is meer dan dat. Door middel van het betalen van zakaat onderwerpen we ons aan Allah, we aanbidden Hem met alles wat we bezitten. Islam betekent overgave en we dienen ons als dienaren ...

De maand Ramadan

“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (al-Baqarah 2:183) De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de e ...

Bedevaart naar Makkah

De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender. De Hadj brengt ...