De 5 verplichte gebeden

Er zijn vijf verplichte gebeden: ad-Dhohr (het middaggebed) al-cAsr (het namiddaggebed) al-Maghrib (het avondgebed) al-cIshaa’ (het nachtgebed) al-Fadjr (het ochtendgebed)   Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis we ...

De geloofsgetuigenis

De twee geloofsgetuigenissen; de getuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, zijn de sleutel tot de Islam.   De Islam wordt niet binnengetreden, behalve aan de hand van hen beide. Vandaar dat toen ...

Al-Ihsaan

Taalkundige betekenis: het tegenovergestelde van slechtheid. Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.   De zuilen van al-ihsaan   Ihsaan is gebouwd op één zuil: Dat je Allah aanbi ...

Belang van zakaat in de Islam

Allah, de Verhevene, heeft zakaat over de bezittingen van Zijn dienaar verplicht gesteld en bevolen deze af te dragen. Zo heeft Hij dit doen behoren tot de vijf zuilen van de Islam. En Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Zij werden niets and ...

Over het gebed

Het gebed wordt in het Arabisch ook wel salaah genoemd (of salaat). Het gebed is als het ware een gesprek met Allah, een band met Allah die de gelovige onderhoudt. Dagelijks richt de moslim zich tot de qiblah (richting Mekka, waar de moslim naar t ...

Wat is Zakaat?

Het betalen van zakaat wordt vaak vertaald als armenbelasting, maar het is meer dan dat. Door middel van het betalen van zakaat onderwerpen we ons aan Allah, we aanbidden Hem met alles wat we bezitten. Islam betekent overgave en we dienen ons als die ...

De maand Ramadan

“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (al-Baqarah 2:183) De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin ...

Bedevaart naar Makkah

De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender. De Hadj br ...

Het geloven in de Voorbeschikking

De moslim gelooft dat alles wat er gebeurt, voorbeschikt is door Allah. Alles is voorbeschikt, zowel hetgeen wat in onze ogen goed is, als hetgeen wat in onze ogen slecht is. Met de nadruk op ‘in onze ogen’. Vaak overkomen ons dingen die in onze ogen ...

Het geloven in de Laatste Dag

De Dag des Oordeels lijkt voor velen ver weg en sommige mensen lijken zelfs te denken dat het nooit zal plaatsvinden. Hoeveel mensen leven hun leven niet denkende dat er niks is nadat zij sterven? Zij denken dat dit leven het enige leven is wat ze zu ...