Joods meisje omarmt de Islam

Dit is het verhaal van een Joods meisje dat de Weg vond naar haar Schepper. Het verhaal is geschreven door haar vriendin, die schreef: “Ik zag haar voor het eerst met haar stralende gezicht in een moskee, die op een heuvel lag in een kleine stad in ...

Berouw van zuster na Koran beluisteren

“Ik groeide op in een godsvruchtige omgeving met twee vrome ouders en was de enige dochter thuis. Zij deden altijd hun best om mij een goede opvoeding te geven en spoorden mij altijd aan om me te houden aan de voorschriften van Allah, in het bijzonde ...

Streken van de vrouw

Er leefde eens in het land van een rijke sultan een jongeman die dacht alles te weten over vrouwen en hun listen. Elke dag kwam hij met zijn ezel naar de vestingmuur van het paleis, waar hij op een rustige plek ging zitten in de schaduw van een vijge ...

De kleine mieren

De Profeet (salAllahu calayhi wasallam) en zijn metgezellen maakten een kamp om uit te kunnen rusten. De Profeet (sws) liep het kamp rond en sprak met de mannen en verzekerde zich er van dat alles in orde was. Toen, niet ver van hem vandaan, zag hij ...

Het eerste jongetje die moslim werd

Op een dag, Ali (radiyAllahu canhu) was toen tien jaar oud, kwam hij thuis en zag iets vreemds. Mohammed (sallAllahu calayhi wa sallaam) stond met zijn hoofd voorover gebogen en zijn handen op zijn borst gevouwen. Zijn vrouw Khadijah (radiyAllahu ca ...

De verleidelijke achtervolging

Een man was aan het lopen door de marktplaats op een namiddag, en op dat ogenblik was een muaddhin bezig met het oproep tot het gebed, zijn ogen staarde naar een vrouw der achterkant. Ze was vreemd aantrekkelijk, alhoewel ze helemaal zwart was gekle ...

Ik moet mijn grote liefde verlaten

Ik had me eerder al voorgenomen om tegen hem te zeggen dat we verkeerd bezig waren en dat dit nooit Allaah’s wil kon zijn. Hij was iemand die Allaah’s regels kende, maar ook zij die weten, maken fouten en begaan zondes.We geven allemaal toe aan de ha ...

Een zeer droevige gebeurtenis

Je doet de tv uit na drie uur lang gekeken te hebben naar een film die een bioscoop hit geweest was. Je was al met je vrienden een tijdje terug geweest naar de film. Alsnog had je besloten om je tijd te verdoen door weer te kijken naar dezelfde film. ...

Vrouw die 40 jaar met de Koran sprak

Abdoellah Ibn Al-Moebaarak (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: Ik ging op hadj naar het gewijde Huis van Allah en om het graf van de Profeet (salla Allaahoe ‘alaihi wa salaam) te bezoeken, toen ik op de terugweg was trof ik iets zwarts aan o ...