De bekering van Aminah Assilmi

Ik was bezig met het afronden van mijn universitaire graad voor de studie Vrijetijdsbesteding toen ik voor het eerst in contact kwam met moslims. Het was het eerste jaar dat we ons per computer konden inschrijven. Dit deed ik dan ook en ging vervolgens na ...

In het vliegtuig

Ik kwam terug van een lange reis en Allah oordeelde dat mijn zitplaats op het vliegtuig naast een groep zorgeloze jonge mannen zou zijn, wiens luid gelach en luide stemmen te veel voor mij waren en de lucht was gevuld met wolken van rook afkomstig van hun ...

Deze man MOET je kennen

Wat mij betreft ben je atheïst, agnost of behoor je tot één van de vele religieuze denominaties die op dit moment bestaan. Of je nu communist of een liefhebber van democratie bent. Wat je ook bent en welke religie je ook belijdt, toch moet je deze man ken ...

Waarom zou ik de Islam omarmen?

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:  “O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.”                                                                          ...

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven!

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie dood waren en Hij jullie leven gaf!Vervolgens zal Hij jullie laten sterven, waarop Hij jullie tot leven wekt en tot Hem is de terugkeer.                                                                ...