Ik at met rechts en de ober werd moslim!

Ik ben deze zomer voor persoonlijke zaken naar Groot-Brittannië afgereisd. Tijdens mijn verblijf daar nodigde één van mijn Arabische vrienden mij uit om eens traditioneel Engels te gaan eten in een restaurant in de omgeving van Londen. Mijn vriend wa ...

De bekering van Aminah Assilmi

Ik was bezig met het afronden van mijn universitaire graad voor de studie Vrijetijdsbesteding toen ik voor het eerst in contact kwam met moslims. Het was het eerste jaar dat we ons per computer konden inschrijven. Dit deed ik dan ook en ging vervolge ...

In het vliegtuig

Ik kwam terug van een lange reis en Allah oordeelde dat mijn zitplaats op het vliegtuig naast een groep zorgeloze jonge mannen zou zijn, wiens luid gelach en luide stemmen te veel voor mij waren en de lucht was gevuld met wolken van rook afkomstig va ...

Dokter Abdullah en de conferentie

Ik nam het besluit om deze conferentie in Islamitische klederdracht bij te wonen. Toen ik aankwam en de conferentieruimte binnentrad zag ik een Arabische arts. Ik besloot naast hem te gaan zitten. Hij zei tegen mij: “Ga je beter omkleden, zet ons nie ...

Haar bevalling leidde mij naar de Islam

Ik ben een vrouwenarts en verloskundige en werk nu al acht jaar bij een Amerikaans ziekenhuis. Vorig jaar kwam er een Arabische moslimvrouw om te bevallen. Zij onderging veel leed en pijn vlak voor de bevalling, maar ik zag geen traan over haar wang ...

Doofstomme uitnodiger naar de islam

Ik ben een jongeman van zevenendertig jaar, gehuwd en heb kinderen. Ik heb mij schuldig gemaakt aan zowel grote als kleine zonden. Wat betreft het gebed: dat verrichtte ik niet gezamenlijk, en dit verrichtte ik slechts tijdens bijzondere gelegenheden ...

Deze man MOET je kennen

Wat mij betreft ben je atheïst, agnost of behoor je tot één van de vele religieuze denominaties die op dit moment bestaan. Of je nu communist of een liefhebber van democratie bent. Wat je ook bent en welke religie je ook belijdt, toch moet je deze ma ...

Waarom zou ik de Islam omarmen?

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:  “O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.”                                                                     ...

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven!

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie dood waren en Hij jullie leven gaf!Vervolgens zal Hij jullie laten sterven, waarop Hij jullie tot leven wekt en tot Hem is de terugkeer.                                                           ...

Adviezen voor de nieuwe moslim

In de Naam van Alllah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle Geprezen zij Allah, Degene die jou heeft geleid tot de Islam, het Pad naar succes in dit leven en het Hiernamaals. Je bent nu dus een nieuwe moslim met veel aan je hoofd. Naast het ge ...