Goed zijn voor je ouders

Deze conversatie van de Profeet ﷺ is overgeleverd door Abu Huraira: “Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.” Er werd gezegd: “Wie is hij, O Boodschapper van Allah?” Hij ﷺ zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn oud ...

Grapjes van de Profeet

Dit gesprek van de Profeet ﷺ en de man is overgeleverd door Anas ibn Malik: Een man kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en vroeg om een rijdier. De Profeet ﷺ zei: “We geven je een jong van een vrouwtjes-kameel om op te rijden ...

Toon berouw aan Allah

cAbdullah ibn cUmar heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:   “O mensen, toon berouw aan Allah, want ik toon Hem wel honderd keer per dag berouw.”   Overgeleverd door Muslim

Woedoe verrichten bij boosheid

Wa’il Al-Qass heeft het volgende overgeleverd: “We naderden Urwa ibn Muhammed ibn As-Sa’di terwijl een man tot hem sprak en hem kwaad maakte. Hij stond op, verrichte de woedoe en zei (daarna): “Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader ...

Smeekbeden tijdens de nacht

Overgeleverd door Djabir dat de Profeet ﷺ gezegd heeft:   “Gedurende de nacht is er een tijd waarin de moslim om het goede van deze wereld en het Hiernamaals vraagt en dat het hem gegeven zal worden, en dat gebeurt iedere nacht.”   ...

De maanden Ramadan en Dhoel-Hidja

Overgeleverd door Abu Bakra (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet ﷺ zei: “De twee maanden van 'Ied (Ramadan en Dhoel-Hidja) kennen geen gelijke (in waarde).” Deze hadith laat zien dat er geen andere maanden die zo’n grote beloning m ...

Weggeven van voedsel

Overgeleverd door 'Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet ﷺ zei:   “Als een vrouw als liefdadigheid wat voedsel weggeeft zonder het te verspillen, zal ze de beloning krijgen voor wat ze weggegeven heeft. En haar man zal b ...

Uitdaging van Allah

Abu Hurairah heeft gezegd dat hij de boodschapper ﷺ hoorde zeggen : “Allah zegt: “Wie zijn er onrechtvaardiger dan degenen die proberen om iets als Mijn schepping te scheppen? Ik daag hen uit om zelfs maar een kleine mier, een tarwekorrel of een g ...