Gunst wordt ontnomen

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) heeft gezegd: Niets verlengt het leven, behalve liefdadigheid en niets wendt het lot af, behalve de smeekbede. En voorwaar, de mens wordt een gunst ontnomen omwille van een zonde die hij verricht ...

Allah wordt kwaad

Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) gezegd: Wat betreft degene die Allah niet aanroept, wordt Allah kwaad op hem. (at-Tirmidhi)   Commentaar: * Daarmee worden smeekbeden bedoelt.

Drie keer het Paradijs vragen

Volgens Anas ibn Malik zei de Boodschapper van Allah (sallaAllahu ‘alayhi wa salam): Als iemand drie keer het Paradijs vraagt, zegt het Paradijs: “O Allah! Laat hem het Paradijs binnentreden.” En als iemand drie keer zijn toevlucht zoekt tegen de Hel, ...

Hanen en ezels

Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) gezegd: Als jullie het kraaien van de hanen horen, vraag dan aan Allah om Zijn gunst, want ze hebben een engel gezien. En als jullie een ezel horen balken, zoek dan je toevlucht bij Al ...