15 eigenschappen van de ummah

‘Ali ibn Abi Talib zei: De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Als mijn oemmah vijftien eigenschappen heeft, dan zal de rampspoed over hen komen.” Iemand vroeg: Welke zijn het, o boodschapper van Allah? Hij zei: “Als de winst alleen maar onder de rijken word ...

Hart als van een vogel

Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet ﷺ gezegd: Het Paradijs zal betreden worden door mensen die een hart als van een vogel hebben. (Muslim) Commentaar Sommigen denken dat het gaat om degenen die vertrouwen op Allah zoals de vogels dat ...

Vertrouw op Allah zoals het hoort

Volgens ‘Umar heeft de Profeet  ﷺ  gezegd: “Als jullie je vertrouwen in Allah stellen zoals het hoort, dan zal Hij jullie levensvoorzieningen schenken, zoals aan de vogel die ‘s morgens vertrekt met een lege maag en ‘s avonds voldaan terugkeert.” ...

Vertrouwen op Allah

Abu Bakr as-Siddiq die, net zoals zijn vader en zijn moeder, een Metgezel van de Profeet (saws) was, heeft gezegd: Toen we (de Profeet ﷺ en ik in de grot waren, keek ik naar de voeten van de afgoddienaren die zich juist boven ons bevonden en ik ze ...

Bescherming bij het verlaten van je woning

Volgens Anas heeft de Profeet ﷺ gezegd: “Als iemand bij het verlaten van zijn woning zegt: ‘In de naam van Allah, ik vertrouw op Allah en er is geen kracht noch macht dan bij Allah,’ dan wordt er tegen hem gezegd: ‘Je wordt geleid, je wensen word ...

Wie zal jou tegen mij beschermen?

Jabir levert over: Ik vergezelde de Boodschapper van Allah ﷺ tijdens een militaire expeditie aan de kant van Najd (een streek in Arabië). Toen de Profeet terugkeerde, deed ik hetzelfde. Op het moment van de siësta bevonden we ons in een vallei vol ...

Rechtschapenheid

Abu ‘Amr – of Abu ‘Amra ibn Sufyan ibn ‘Abdilah volgens anderen – heeft gezegd: Ik vroeg: “O Boodschapper van Allah! Leer mij woorden op het vlak van de islam waarover ik iemand anders dan jou niet meer hoef te ondervragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ...

Haast je om goede daden te verrichten

Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet ﷺ gezegd: Haast jullie om goede daden te verrichten, want er zullen tijden van opstand komen die als delen van een donkere nacht zullen zijn. De mens zal dan ‘s morgens gelovig zijn en ‘s avonds ongelovig zijn, ...

Strijden voor het Paradijs

Jaabir levert over: Een man vroeg aan de Profeet ﷺ op de dag van de slag van Uhud: “Als ik gedood word, waar ga ik dan heen?” – “Naar het Paradijs,” antwoordde de Profeet ﷺ. De man gooide onmiddellijk de enkele dadels die hij in zijn hand had weg ...

Toestand van de gelovige

De Profeet (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) zei: Verwonderlijk is de toestand van de gelovige, al zijn situaties zijn goed (voor hem). En dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan is hij dankbaar, en dit is goed voor hem. En w ...