Het Uur zal niet aanbreken totdat..

Overgeleverd door Abu Said dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.”  ...

Teken Dag des oordeels

Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.”  (Ahmad)

Jaren van bedrog en misleiding

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal he ...

De gunsten van de wassing voor het gebed

De Profeet ﷺ zei: “Wanneer een moslim de wassing voor het gebed verricht en zijn gezicht met water wast, worden de zonden van zijn ogen gewassen door het water dat van zijn gezicht druipt. En als hij zijn handen wast, worden de zonden die hij daar ...

Sommige mensen van deze ummah

‘Imran ibn Hoesayn zei: De profeet ﷺ heeft gezegd: “Sommige mensen van deze oemmah zullen door de aarde verzwolgen worden, sommigen zullen in dieren veranderd worden en sommigen zullen gestenigd worden.” Eén van de moslims vroeg: Wanneer zal dat z ...

Door 5 zaken gekweld worden

‘Abdallah ibn ‘Oemar zei: De profeet ﷺ kwam naar ons toe en zei: “O Moehadjiroen (emigranten van Mekka naar Medina), jullie kunnen door vijf zaken gekweld worden; Allah verhoede dat jullie zullen leven en ze zien. Als ontucht wijdverbreid raakt, m ...

Islam zal versleten raken

Hoedhayfah ibn al-Yaman zei: De profeet (sws) heeft gezegd: “De islam zal versleten raken zoals kleren versleten raken, tot niemand meer weet wat vasten, gebed, liefdadigheid en rituelen zijn. Op een nacht zal de Qur’aan verdwijnen en geen enkele ...

Voordat het Uur aanbreekt

‘Abdallah zei: De profeet ﷺ heeft gezegd: “Even voordat het Uur aanbreekt, zullen er dagen zijn waarin de kennis verdwijnt en de onwetendheid opkomt, en er zal veel gemoord worden.” (Ibn Madjah, ook Al-Bukhari en Muslim)

Tekenen van het Uur

Anas ibn Malik zei: Ik zal jullie een hadith vertellen die ik van de boodschapper van Allah ﷺ heb gehoord en die niemand jullie na mij kan vertellen. Ik hoorde hem zeggen: “Onder de tekenen van het Uur zal het verdwijnen van de kennis zijn en de o ...

De ummah zal zich in 73 sekten onderverdelen

Awf ibn Malik overleverde dat de Profeet (sws) zei: “De joden zijn in eenenzeventig sekten onderverdeeld: slechts één daarvan zal het Paradijs binnentreden en zeventig zullen in de Hel komen. De christenen hebben zich in tweeënzeventig sekten onde ...