De dorstige hond

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet ﷺ gezegd:  ‘Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit Hij zag een hijgende hond aankomen,die aarde ...

Ik geloof in Allah

Abu Huraira heeft gehoord dat de Boodschapper ﷺ heeft gezegd : “De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: “Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?”  Degene die met deze situat ...

Afgoderij is een groot onrecht

Overgeleverd door Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet ﷺ : “Toen Allah het vers openbaarde: ‘Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht vermengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden,’ ...

De beste dag

Overgeleverd door Abdullah ibn Qurt van de Profeet ﷺ : “De beste dag bij Allah is de dag van het offeren (Eid Al-Adha). Abu Dawud 

Huwelijksaanzoek

Overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet ﷺ zei : “Wanneer jullie een huwelijksaanzoek krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met betrekking tot zijn geloof en karakter, huw hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot verderf en ...

De beste van alle echtgenotes

Deze woorden sprak de Profeet ﷺ uit toen hij gevraagd werd naar de beste van alle echtgenotes :  “Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij (naar haar) kijkt en ze beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem.” A ...

Zijde en goud

Overgeleverd door Ali : “De Profeet ﷺ hield een stuk zijde in zijn rechterhand en wat goud in zijn linker(hand), hield het omhoog en zei: “Deze zijn verboden voor de mannen van mijn gemeenschap en toegestaan voor de vrouwen.” Ibn Maadjah

Wonder in de baarmoeder

Overgeleverd door Anas ibn Malik , dat de Profeet ﷺ zei : “Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.” Als Allah dan wenst om deze schepping te volt ...