Wonder in de baarmoeder

Overgeleverd door Anas ibn Malik , dat de Profeet ﷺ zei : “Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.” Als Allah dan wenst om deze schepping te voltooien ...

Vijf sleutels van het ongeziene

Overgeleverd door Abdullah ibn Umar van de Profeet ﷺ : “De sleutels van het ongeziene zijn er vijf. Niemand kent ze, behalve Allah: 1. Niemand weet wat er morgen zal gebeuren, behalve Allah 2. Niemand weet wat er in baarmoeder is, behalve Allah ...

Bedrieg niet

Overgeleverd door Aboe hoeraira: De Profeet ﷺ zei: Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd, en bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen. (at-Tirmidhi en Aboe Daawoed)

De meest perfecte mensen

Abu Hurayra verhaalt dat de Boodschapper ﷺ zei: “De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen”. (Tirmidhi)

Bemiddelen voor mensen

Abu Musa al-Ash’ari overlevert het volgende: Toen we iets kwamen vragen aan de Profeet ﷺ, keerde hij zich naar degenen die in zijn gezelschap waren en zei hij hen: “Bemiddel en jullie zullen ervoor beloond worden. Allah verricht hetgeen waarvan Hij hou ...