Het aanbidden van Allah alléén

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:   “Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te b ...

Allah is de meest Barmhartige

Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Voorwaar, Allah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en heeft het daarna duidelijk gemaakt (voor ons). Wie zich dan voorneemt om een goede daad te verrichten en deze ve ...

Onderdelen van het geloof

Overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet ﷺ zei:   “Het geloof (imaan) bestaat uit zestig of zeventig afzonderlijke onderdelen. De minste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg en de beste ervan is het zeggen van: “Nie ...

Eerste 10 dagen van Dhul-Hijjah

Ibn Abbaas leverde deze woorden van de Profeet ﷺ over: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” De hadith staat vermeld in Al-Bukharie. _______ De tien dagen waarover de Profeet (vrede ...

Honing bij buikpijn

Het volgende is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn): Een man kwam bij de Profeet ﷺ en zei: “Mijn broer heeft pijn in zijn onderbuik.” De Profeet ﷺ zei tegen deze man: “Laat hem honing drinken.” De man kwam voor ...

Trouwen of anders vasten

cAbdullah ibn Mascoed heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei:   “O jongeren, ieder van jullie die er toe in staat is, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”   ...

Rivier in het Paradijs

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: Over de Surah ‘Waarlijk, Wij hebben jou Al-Kauthar geschonken’, zei de Profeet ﷺ: “Het is een rivier in het Paradijs.” Verder zei hij ﷺ: “Ik zag een rivier in het Paradijs w ...

Het kussen van je kinderen

Abu Hurairah overleverde deze woorden die de Profeet ﷺ uitsprak tegen Aqra ibn Haabis:   De Boodschapper van Allah ﷺ kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb ...