Broeders zullen mooie vrouwen krijgen in Jannah

Dit staat er te wachten op de broeders die het Paradijs mogen binnentreden:

De echtgenotes van de bewoners van het Paradijs.

Als de vrouw van een gelovige zelf gelovig is, dan zullen zij in het Hiernamaals man en vrouw zijn.
Allah zegt:

“(Eeuwige) tuinen van ‘Adn, waar zij zullen binnentreden (alsook) degenen die rechtvaardig handelden van onder hun vaders, hun vrouwen en hun kinderen. En de engelen zullen hen vanuit elke poort benaderen.” (Koran 13/23)

“Zij en hun vrouwen zullen in een prettige schaduw vertoeven, al leunend op tronen.’’ (Koran 36/56)

“Treed het Paradijs binnen, jullie en jullie vrouwen, vreugdevol.” (Koran 43/70)

 

Al Hoor Al’iyn – Hemels mooie maagden met gazelle-ogen

Allah zegt:

“Zo (zal het zijn) en Wij zullen hen huwen met Hoor Al’iyn (Hemelse maagden met aantrekkelijk grote ogen).” (Koran  44/54)

In dit vers worden de mooie maagden van het Paradijs Hoor Al-‘iyn genoemd, beide woorden beschrijven hun aard. Hoor is het meervoud van hoora, een vrouw van wie de ogen buitengewoon helder wit zijn in het witte deel van haar ogen en diep zwart in het zwarte gedeelte van haar ogen. ‘Iyn is het meervoud van ‘iennaa, wat wijde ogen betekent. In het volgende vers geeft Allah nog twee beschrijvingen van de eigenschappen van Hoor Al’iyn, namelijk Kawaa’ib en Atraab:

“Waarlijk, voor de moettaqien (zij die Allah’s toorn vrezen), zal er (redding en) succes zijn (d.i het Paradijs). Tuinen (van dadelpalmen) en (dichtbegroeide) wijngaarden. En (jeugdige, prachtige, krachtige en rondborstige) gezellinnen, van gelijke (en constante) leeftijd (nl. drieëndertig jaar).”
(Koran 78/31-33)

 

Kawaa’ib is het meervoud van Kaa’ib en slaat op een mooie vrouw wier borsten duidelijk naar voren steken. En Atraab betekent dat zij even oud zijn als hun mannelijke partners. Allah heeft Al Hoor Al’iyn speciaal voor het Paradijs geschapen:

“Waarlijk, wij hebben deze (maagden) geschapen uit een speciale schepping. En hen tot maagden gemaakt. (Om slechts hun echtgenoten) lief te hebben, aan leeftijd gelijk.” (Koran 56/35-37)

 

Het is duidelijk dat de maagdelijkheid betekent dat vóór hun mannelijke partners in het Paradijs niemand ooit een seksuele relatie met hen heeft gehad:

“In beide (tuinen) zijn er (maagden) die hun blikken alleen voor hun echtgenoten bewaren, van wie geen mens of geen djinn vóór hen (hun maagdenvlies door seksuele gemeenschap) geopend heeft.”
(Koran 55:56)

 

Allah gebruikt verschillende metaforen om Al Hoor Al-‘iyn te beschrijven:

“En (er zullen) Hoor Al-‘iyn zijn (voor de vromen). Zoals welbewaarde parels.” (Koran 56:22-23)

In dit vers zijn zij zoals parels die maknoen zijn, oftewel verborgen, beschermd en bewaard. Parels waarvan de zuivere kleur niet veranderd is door het licht van de zon of door het betasten van mensen. In een ander vers vergelijkt Allah hen met robijnen en koraal:

“In beide (tuinen) zijn er (maagden) die hun blikken alleen voor hun echtgenoten bewaren, van wie geen mens of geen djinn vóór hen (hun maagdenvlies door seksuele gemeenschap) geopend heeft. Welke gunsten van jullie Heer proberen jullie beide (nl. mens en djinn) te ontkennen? (In schoonheid en perfectie) zijn (de Paradijselijke vrouwen vergelijkbaar) met rode robijnen en koraal.”
(Koran 55:56-58)

Robijnen en koraal zijn kostbare, mooie en waardevolle stenen, die prachtig zijn om naar te kijken. Al Hoor Al’iyn worden ook als Qaa-sirat oet Tarf beschreven, dit betekent dat zij alleen maar aandacht voor hun echtgenoot hebben en voor niemand anders. Dus op die manier zijn zij zowel goed en mooi op de manier waarop zij er uitzien, en op de manier hoe zijn hun echtgenoot zich laten voelen:

“In (die Tuinen) zullen wel(gemanierde) en oogstrelende (echtgenotes) zijn. Welke gunsten van jullie Heer proberen jullie beide (nl. mens en djinn) te ontkennen?” (Koran 55:70-71)

 

Anders dan vrouwen in deze wereld zijn de vrouwen van het Paradijs zuiver – gezuiverd van menstruatie en postnatale bloeding, van speeksel en slijm, van urine en ontlasting.
De mannen van het Paradijs zullen ook gezuiverd zijn. De Profeet (vzmh) zei:

“De vorm van de eerste groep mensen die het Paradijs betreden, zal de maan zijn, in de nacht van de volle man. Daarin (in het Paradijs) zullen zij (de bewoners  van het Paradijs, zowel mannen als vrouwen) niet spuwen, noch hun neus snuiten of zich ontlasten. Hun servies (schotels, borden en gebruiksvoorwerpen) zullen van goud gemaakt zijn en hun kammen zullen van goud en zilver gemaakt zijn. (De brandstof van) hun wierookbranders zal Al Oeloewwah (een soort stokje dat men gebruikt om zichzelf met wierook te parfumeren) zijn. Het zweet is muskus (de beste soort parfum) en ieder van hen zal twee vrouwen hebben, van wie het beenmerg van hun benen door hun vlees heen gezien kan worden, zo mooi zijn zij.” (Al-Bukhari, Authentiek)

In een andere hadith zegt de Profeet (vzmh):
“Als een vrouw van het Paradijs naar de mensen van de aarde zou kijken, dan zou alles tussen hen verlicht worden en met heerlijke geuren gevuld worden. En zeker, de hijaab (hoofddoek) op haar hoofd is beter dan de aarde en alles wat het bevat. (Al-Bukhari, Authentiek)

Comments are closed.