Bevrijd van de zorgen

Een vrouw vertelt het volgende verhaal:

Mijn man had de som van vierentwintigduizend riyal van een man geleend. Verschillende jaren waren voorbijgegaan zonder dat hij deze schuld kon terugbetalen, die voor hem een pijnlijke last was, in die mate dat hij voortdurend bezorgd en angstig geworden was. Door hem in die toestand te zien, verloor ik de smaak van het leven.

Tijdens een nacht van de maand Ramadan verrichtte ik een gebed waarin ik Allah vurig smeekte, met tranen in mijn ogen, om voor mijn man zijn schuld te betalen. De volgende dag en niet lang vóór het verbreken van het vasten, hoorde ik mijn man met luide stem aan de telefoon praten. Ik dacht bij mezelf dat het zeker om slecht nieuws ging. Ik snelde naar hem toe, maar het gesprek was net gedaan. Ik vroeg hem: “Wat is er gebeurd?” Hij was niet in staat om te praten, omdat het gesnik hem zo erg verstikte. De tranen stroomden over zijn gezicht, maar het waren tranen van vreugde. Hij vermande zich een moment en zei me toen: “Degene die me zonet belde was mijn schuldeiser. Hij heeft me gezegd dat hij me de schuld die ik hem nog verschuldigd ben, kwijtscheldt.” Ik wist niet wat te zeggen.. Het was alsof ik op mijn hoofd een gewicht droeg dat zo zwaar was als een berg en dat ik mezelf er net had van bevrijd.

Mijn tong hield niet op om Allah te danken voor deze gunst en om onze schuldeiser te bedanken.

 

“Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden.

Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden….”

(Sahih Muslim)

Comments are closed.