Bescherming bij het verlaten van je woning

Volgens Anas heeft de Profeet ﷺ gezegd:

“Als iemand bij het verlaten van zijn woning zegt: ‘In de naam van Allah, ik vertrouw op Allah en er is geen kracht noch macht dan bij Allah,’ dan wordt er [door de engelen] tegen hem gezegd: ‘Je wordt geleid, je wensen worden vervuld en je wordt beschermd.’ De duivel zal zich dan van hem verwijderen.

Abu Dawud heeft eraan toegevoegd:

“Satan zegt dan tegen één van zijn handlangers: “Hoe kan je een persoon overwinnen die goed geleid wordt, wiens wensen worden vervuld en die beschermd wordt?”


(Tekst van Abu Dawud, ook overgeleverd door At-Tirmidhi, an-Nasa’i en anderen)


Commentaar

Er wordt gewezen op de gunsten van het feit volledig op Allah te vertrouwen. Onze toevlucht zoeken bij Hem in woorden en daden vormt een bescherming tegen alle kwaad. Zo is het aanbevolen om met deze woorden een smeekbede te verrichten als we ons huis verlaten.

Comments are closed.