Bemiddelen voor mensen

Abu Musa al-Ash’ari overlevert het volgende:

Toen we iets kwamen vragen aan de Profeet ﷺ, keerde hij zich naar degenen die in zijn gezelschap waren en zei hij hen: “Bemiddel en jullie zullen ervoor beloond worden. Allah verricht hetgeen waarvan Hij houdt via de mond van Zijn Profeet ﷺ.”

(al-Boekhari en Moeslim)

In een andere versie staat er: “Allah verricht wat Hij wil.”

Commentaar

  • We worden aangespoord om te bemiddelen ten gunste van de mensen, om zaken te regelen, de mensen te verzoenen, enz.

Comments are closed.