ARABISCH & ISLAMITISCH WOORDENLIJST – WAT HOOR JE TE ZEGGEN?

Abu = vader van
Alhamdullilah = God zij dank, Alle lof zij Allah
Allahu Akbar = Allah is de Grootste
Allahu Alim = Allah is de Alwetende
Ameen = Oh Heer, beantwoord mijn gebed
Assalam alaikum = Vrede zij met u
AstagfirAllah = Moge Allah het vergeven
A’udhu billahi mini shaytaani radhiem = Ik zoek mij toevlucht bij Allah, tegen de vervloekte shaytaan, duivel
Barak Allah ou fieki = Moge God je zegenen
Bismillahir rahmanir rahiem = In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
DzjakAllahoe Ghairan = Moge Allah jou belonen
Dou’ah = Smeekbede
Duroes = Les, lessen, leerstof
Fatwa’s = Godsdienstige uitspraak van geleerde betreffende bepaald onderwerp
Fi AmaniAllâh = Moge Allah je beschermen
Fi SabilAllah = Voor de zaak van Allah
Fitna = Verderf
Ghayr Inscha’allah = Het zal goedkomen als Allah het wil
Inna Lillahi wa inna Ilaha Radjioen = Wij behoren tot Allah en tot hem keren wij terug (bij overlijden)
Insha’allah = Als God het wil
Jihad = strijd, inspanning
Jihad-u-nafs = Strijd tegen je ego
Keef halak = Hoe gaat het? (tegen een man)
Keef halek = Hoe gaat het? (tegen een vrouw)
Laa ilaha il Allah = Geen God dan Allah
La hawla wa la quwwata iella billah = Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah
Ma’a Salama = Ga in vrede
Marhaban = Welkom, maak het je gemakkelijk
Masha’allah = Hoe God het heeft gewild
Masha el ghair = Goedenavond
Montaaz = Goed, prima
Mujaheed fi sabillilah = Strijder, inspanner op Gods weg
Mujahideen = Strijders
Munafiqun = Huichelaar
Qadr Allah = Het lot van Allah
SjafakAllah = Moge Allah je genezen (tegen een man)
SjafakieAllah = Moge Allah je genezen (tegen een vrouw)
Subhanallah = Heilig en zonder tekortkoming is Allah
Taqwa = Godsvrees, Godsvrucht, Godsbesef
Ummah = De algehele gemeenschap
Wa ‘aleikum =Ook zo, Voor u hetzelfde
Wa ‘aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu = En met jou zij de vrede en Allah’s barmhartigheid en Zijn zegeningen
Wa Iyaaki = en jou ook (tegen een vrouw)
Wa Iyaaka = en jou ook (tegen een man)

Islamitische uitdrukkingen

• Bismillâhir (Rahmânir Rahiem) In de naam van Allâh (De Barmhartige, Meest Genadevolle)
Wanneer een moslim een handeling begint, bijvoorbeeld wanneer men de wassing doet, wanneer met gaat eten, etc.. De betekenis van deze zijn is de mens zich te laten realiseren dat hij de hulp van Allâh moet zoeken.

• As-salaam-oe-aleikoem (Vrede zij met u)
Men deze groet behoort een Moslim zijn broeder of zuster te begroeten.

• Wa-aleikoem-ou-salaam (En ook vrede met u)
Met deze groet beantwoord je de vredesgroet van een broeder of zuster.

• As-salaam-oe-aleikoem-wa-Rahmatoellaah-wa-Barakaatoehoe (Vrede zij met u, en de Genade en Zegeningen van Allah)
Deze vredesgroet is zo mogelijk een nog betere groet. Het is ten zeerste aangeraden je broeder of zuster met deze groet te begroeten, want Allâh zegt in de Koran:”En wanneer hij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geeft deze althans terug.” (Soera An-Nisâ; Aya 86)

• Wa-aleikoem-oe-salaam-wa-Rahmatoellaah-wa-Barakaatoehoe (En met jou zij de vrede en de Genade en Zegeningen van Allâh)
Dit is het antwoord op bovenstaande groet.

• Wa-aleikoem (Ook zo voor u)
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim

• Fi AmaniAllâh (Moge Allah je beschermen)
Dit is een afscheidsgroet

• Ma’a Salama (Ga in vrede)
Dit is alsook een afscheidsgroet en het antwoord op wanneer iemand je zegt:”Fi AmaniAllâh (Moge Allah je beschermen)

• Alhamdoelilâh (Alle lof is aan Allâh)
Dit is een uitdrukking van dankbaarheid aan Allâh. Men kan dit zeggen in vele situaties. Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt hoe het met je gaat, wanneer men je een complimentje geeft, in de plaats van applaudiseren, wanneer jij of iemand anders iets goeds heeft gedaan. etc.

• Allâhoe Akbar (Allâh is de grootste)
Uitdrukking van iemands eigen onbeduidenheid vergeleken met de Grootheid van Allâh

• SoebhanAllâh (Heilig, zonder tekortkomingen is Allâh)
Met dit woord geef je een blij van verbazing over een bepaald iets

• Allâhoe Alim (Allah is de Alwetende)
Wanneer er twijfel is in een zaak, en je komt er niet uit zeg je Allâhoe Alim, Hij is immers de Alwetende

• Qadr Allâh (Het lot van Allah)
Wanneer er een bepaald iets gebeurd, goed of slecht dan zeg je Qadr Allâh, alles is immers voorbestemd, en Qadr oftwel predestinatie is één van de zuilen van de Imaan. Als Moslim moeten we hierin geloven.

• In shaa Allah (Als Allah het wil)
Wanneer je je iets hebt voorgenomen, je wilt iets gaan doen of je wil dat een bepaald iets gaan doen, vergeet dat nooit Insha’Allâh te zeggen.

• MashAllâh (Het is zoals het Allâh heeft behaagt)
Dit zeg je wanneer je bewondering hebt voor een iets of iemand, waar waarvan je tegelijk weet dat het door Allâh is waargemaakt.

• BarakAllâhoe Fiek (Moge Allâh je zegenen)
Dit zeg je wanneer als iemand iets goeds gedaan heeft voor jou. Het antwoord hierop is Wa Fieka BarakAllâhoe (En moge Allâh jou zegenen)

• DjazakAllâhoe Gairan (Moge Allah je belonen – met het beste)
Dit zeg je wanneer je iemand wil bedanken, als hij/zij iets goeds gedaan heeft voor jou. Het antwoord hierop is Wa lak (En jou)

• AstagfirAllâh (Moge Allah het vergeven)
Dit zeg je wanneer jij of iemand anders iets slechts heeft gedaan of een zonde heeft begaan. Het antwoord hierop is Wa lak (En jou)

• Fi SabilAllâh (Voor de zaak van Allâh)
Dit zegt men in een situatie van liefdadigheid, voor de zaak van Allâh, voor Allâh’s welbehagen.

• SjafakAllâh (Moge Allâh je genezen)
Dit zegt men tegen een zieke man. Tegen een zieke vrouw zegt men SjafakieAllâh

• A’oêdhoe biellâhie mina shaytaanie radjiem (Ik zoek mijn toevlucht bij Allâh, tegen de vervloekte shaytaan duivel)
Dit zeg je wanneer je je wil beschermen tegen de influistering van Shaytaan. Bij slechte gevoelens, voor je een Soera reciteert, Dit kan bij verschillende zaken worden gebruikt.

• Amien (Oh heer, beantwoord mijn gebed)
Dit zeg je o.a tijdens het gebed, na Soera Al Fatiha en na een smeekbede.
• Wa lâ hawla wa lâ qoewwata Illâh billâh (Er is geen macht of kracht buiten Allâh)
Dit zeg je wanneer je boos bent, of bij wrevel.

• Inna Lillahi wa inna Ilaha Radjioen (Wij behoren tot Allâh en tot hem keren wij terug)
Dit zegt men wanneer men hoort dat een broeder of zuster gestorven is. Dus wanneer men condoleert.

• Lâ Ilâha Il Allâh (Er is géén God dan Allah)

Comments are closed.