Alles wat een gelovige overkomt

Abu Yahya Suhayb ibn Sinan levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah ﷺ:

De gelovige verkeert in een verbazingwekkende situatie! Alles wat hem overkomt, is goed en dat behoort enkel de gelovige toe. Inderdaad, als hem iets goeds overkomt dan dankt hij Allah en dat is goed voor hem. En als hij het slachtoffer wordt van tegenspoed, dan is hij geduldig en dat is ook goed voor hem.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Alles wat het leven van de moslim treft – zowel vreugde als tegenspoed – is goed en hij zal daarvoor ook beloond worden bij Allah de Allerhoogste.
  • De ware gelovige is de persoon die zijn Heer dankbaar is op momenten van vreugde en geduldig is bij moeilijkheden. Als iemand een wankel geloof heeft en als tegenspoed hem treft, dan wordt hij bang en ergert hij zich en zijn woede wordt voor hem dan als een zonde aangerekend. En als een gunst hem overkomt, is hij daarvoor niet dankbaar. Deze gunst keer zich dan tegen hem en wordt een argument tegen hem.

Comments are closed.