Allah aanroepen

Ibn Mas’ud levert over dat de Profeet ﷺ zei:

Heer! Ik vraag U om de goede leiding, om vrome vrees, om kuisheid en een rijke ziel.

 (Muslim)

 

Commentaar:

  • We moeten ons onderwerpen aan Allah de Allerhoogste en Hem aanroepen in alle omstandigheden.
  • Er wordt gewezen op de eigenschappen die de Profeet vermeld heeft. Hij is degene die zijn Heer het best kent en Hem het meest vreest.

Comments are closed.