Ali’s offer

“Daar is ie! Ik heb de maan gevonden”, zei de zes-jarige Ali tegen zijn vader.

“Waar?” vroeg Abdoellah, Ali´s tien-jarige broer.

“Zie je die grote boom daar? Het is precies daarnaast”, legde Ali uit.

De jongens probeerden de nieuwe maan te zien voor het begin van de Islamitische maand Dzoel-Hiddjah.

Als ze de maan zouden zien zou het daarna nog tien dagen duren voordat het Eid-oel Adha (het Offerfeest) zou zijn.

“O, ik zie hem nu”, zei Abdoellah.

“Papa, gaan we morgen een geit kopen?” vroeg Ali.

“Oké, we gaan morgen na het Dhohr-(middag)gebed”, zei vader.

De volgende dag zaten de broers in de auto met hun vader.

Ze gingen naar de heuvels vlakbij het plaatsje waar ze woonden om een geit te kopen.

Ze wilden die in de herinnering aan wat de profeet Ibrahiem (´aleihi salaam) gedaan heeft, met de Eid slachten.

“Deze keer nemen we de geit mee naar huis”, zei vader.

“Jullie zullen voor de geit zorgen en het te eten geven. En jullie kunnen er ook mee spelen.”

“Jippie! Ik zal voor de geit zorgen”, zei Ali, “ik kan het zelfs kunstjes leren!”

De broers en de vader vonden eindelijk een geit en ze namen het mee naar huis.

De volgende dag stond Ali al heel vroeg op.

Veel vroeger dan hij normaal opstond.

Hij waste zich en kleedde zich aan.

Daarna ging hij naar buiten om met de geit te spelen.

Zijn grotere broers Oethman en Abdoellah waren al buiten met de geit aan het spelen.

“Assalamoe alaikoem”, zeiden de twee broers.

“Wa alaikoem assalaam”, zei Ali.

“We hebben besloten om de beurt de geit eten te geven. Ieder van ons zal voor één dag voor de geit zorgen. Jij mag de eerste zijn die hem te eten geeft”, zei Abdoellah.

“Oké”, zei Ali, “waar is het eten?”

“Daar”, zei Abdoellah, en hij wees naar het eten dat in de hoek lag.

“Vergeet niet om hem genoeg water te geven”, zei Oethman.

Ali riep toen de geit.

De geit kwam braaf naar hem toe en at het eten op.

Daarna dronk hij een beetje water.

De drie broers bleven om de beurt tot de Eid voor de geit zorgen.

Ze gingen heel vaak wandelen door de buurt met de geit.

Een keer toen Abdoellah naar de moskee wilde gaan voor het Maghrib-(avond)gebed, liep de geit hem achterna.

Abdoellah moest de geit dwingen om weer terug naar de tuin te gaan en de geit vond dat helemaal niet leuk.

De broers begonnen veel van de geit te houden.

Na het Eid-gebed, in de moskee op de dag van de Eid, ging de familie weer terug naar huis.

Het was tijd om de geit te slachten.

“P-p-pappa, waarom ga je de geit s-s-slachten?” vroeg Ali.  Hij moest bijna huilen toen zijn vader het mes scherp aan het maken was.

“We moeten hem slachten omdat Allah dat ons gezegd heeft”, zei zijn vader. “Ieder jaar met Eid-oel-Adha slachten moslims over de hele wereld, die het geld ervoor hebben een geit, schaap, koe of kameel. De profeet Ibrahiem (´aleihi salaam) kreeg het bevel van Allah om zijn zoon Ismaiel (´aleihi salaam) te doden als een test. Net toen hij dat wilde doen omdat het Allah’s bevel was, zei Allah tegen Ibrahiem dat hij in plaats van zijn zoon een ram (mannetjes-schaap) moest slachten. En Ibrahiem (´aleihi salaam) deed dat. En om dit te herdenken slachten moslim ieder jaar een dier. Als je groot bent zul je ook een dier slachten.”

Ali zei helemaal niets, maar hij keek toe hoe zijn vader het dier slachtte.

Daarna rende hij het huis in, hij kon het niet aanzien hoe de geit stierf.

Abdoellah ging naar Ali toe en legde hem nog een keer uit wat hun vader hem verteld had.

Ali begreep het nu eindelijk maar hij was nog wel verdrietig.

De broers hielpen hun vader nu met de rest van het werk.

Hoe meer Ali erover na dacht, hoe beter hij begreep wat een offer betekent.

Je moet iets waar je veel van houdt, opgeven om Allah te laten zien dat je van Hem nóg meer houdt en dat je graag wil dat Hij tevreden over je is.

Hij was nu blij dat ze de geit hadden geslacht omdat dat moet van Allah, het schaap was een offer voor Allah.

Daarna huppelde hij rond het huis en hielp hij zijn moeder met het opruimen van het vlees.

Comments are closed.