Al-Ihsaan

Taalkundige betekenis: het tegenovergestelde van slechtheid.

Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.

 

De zuilen van al-ihsaan

 

Ihsaan is gebouwd op één zuil:

Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

 

De niveaus van al-ihsaan

 

Al-ihsaan is onder te verdelen in twee niveaus:

– Het niveau van het aanschouwen: dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet.

– Het niveau van het kennisnemen en het bewust zijn: en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

 

De categorieën van al-ihsaan

 

Al-ihsaan is onder te verdelen in twee categorieën:

– Ihsaan tegenover de schepping. Dit met betrekking tot de volgende zaken:

– Het bezit

– De reputatie

– De kennis

– Het lichaam

– Ihsaan in het aanbidden van de Schepper. Deze categorie van ihsaan is, zoals vermeld onder te verdelen in twee niveaus:

– Het aanschouwen.

– Het kennisnemen en het bewust zijn.

 

Het bewijs voor al-ihsaan

 

De uitspraak van Allah:

“Waarlijk, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die Moehsinoen (weldoeners) zijn.”

(Soerat an-Nahl: 128)

 

En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg:

,,Bericht mij over (de betekenis van) al-ihsaan.” Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.”

(Moeslim)[1]

______

[1] Macaaridj ul-Qaboel van Hishaam Aal-cOqdah, blz. 309. Qawl ul-Moefied van sheikh al-Wasaabiy, blz. 71.

Comments are closed.